BG6HEG-2 台站信息

BG6HEG-2 BG6HEG-2    新窗口
消息: 初钟情丶终白首 A0036.4Km 3.3V S16 20.6C 1020.5hPa
最新状态: F628C41E00CF51 APRS-51G2S-20210510
最新位置: 117°35'1" E 31°43'27" N (OM81TR)   
最近时间: 2022-11-29 09:55:14
最新传递路径: BG6HEG-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 245
附加信息: 速度3.7km/h 方向3° 海拔32.9m
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
BG6HEG-2直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
G6HEG-2 G6HEG-2 1
2022-11-29 07:59:36
2022-11-29 07:59:36
0.35km 298° 2022-11-29 07:59:36 
BG6HEG-2当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6HOK-9 BG6HOK-9 31.17km 273° 2022-11-29 15:06:25.139
BG6HJO BG6HJO 29.71km 271° 2022-11-22 08:18:50.012
BG6HJO-Y BG6HJO-Y 29.71km 271° 2022-11-28 07:28:08.997
BG6HCU-7 BG6HCU-7 34.80km 279° 2022-11-12 13:00:51.697
BG6HNO-A BG6HNO-A 34.86km 290° 2022-11-18 13:25:27.563
BG6HNO-S BG6HNO-S 34.86km 290° 2022-11-18 13:25:17.668
BG6HTR-N BG6HTR-N 40.41km 294° 2022-11-20 20:51:34.04
BG6HRT BG6HRT 39.36km 300° 2022-11-28 20:55:04.624
BG6HSX-5 BG6HSX-5 34.58km 298° 2022-11-22 22:23:30.865
BG6GCL-9 BG6GCL-9 32.81km 298° 2022-11-29 11:39:05.701
BG6GCL-B BG6GCL-B 32.95km 298° 2022-11-29 15:05:55.68
BG6GCL-N BG6GCL-N 32.73km 298° 2022-11-29 14:56:22.458
BG6HJO-R BG6HJO-R 35.49km 300° 2022-11-29 00:42:31.801
BG6HJO-9 BG6HJO-9 29.85km 301° 2022-11-29 07:28:33.728
G6HEG-2 G6HEG-2 21.94km 109° 2022-11-29 07:59:36.99
呼号 距离 位置时刻
BG4RI-10 BG4RI-10 29.71km 271° 2022-11-21 20:07:30.026
BG6HJO-10 BG6HJO-10 29.71km 271° 2022-11-28 19:58:05.909
BG6HCU BG6HCU 34.80km 279° 2022-11-09 21:01:32.377
BG6GIF BG6GIF 39.02km 290° 2022-11-29 14:46:08.892
BG6HNO-D BG6HNO-D 34.86km 290° 2022-11-29 14:46:56.43
BG6GJU-5 BG6GJU-5 41.44km 293° 2022-11-26 19:32:38.769
BG6HJO-N BG6HJO-N 36.42km 295° 2022-11-29 07:13:52.676
BH6HPP-9 BH6HPP-9 25.02km 274° 2022-11-27 19:20:30.884
BG6GCL-15 BG6GCL-15 32.90km 298° 2022-11-29 14:56:04.549
BG6GCL-3 BG6GCL-3 32.95km 298° 2022-11-29 15:04:55.497
BG6GCL-S BG6GCL-S 32.95km 298° 2022-11-29 15:05:45.721
BG6HDQ-5 BG6HDQ-5 32.46km 301° 2022-11-15 14:22:38.901
BG6HJO-15 BG6HJO-15 29.52km 301° 2022-11-29 00:29:08.344
BH4WAL-5 BH4WAL-5 19.06km 306° 2022-11-29 15:06:27.602
BG6HEG-2 BG6HEG-2