BG6GCL-9 台站信息

BG6GCL-9 BG6GCL-9    新窗口
消息: /A=00-807The MMDVM Hotspot is on the move, 4G Coverage with Auto APRS Beacon.
最新位置: 117°16'29" E 31°51'25" N    
最近时间: 2022-10-06 03:59:03
最新传递路径: BG6GCL-9>APBM1S,TCPIP*,qAS,BI4PGN
数据包: 81
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
BG6GCL-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6HOK-9 BG6HOK-9 14.67km 188° 2022-09-24 23:09:41.346
BG6HJO-10 BG6HJO-10 15.94km 182° 2022-10-06 00:08:44.458
BG6HCU-7 BG6HCU-7 12.01km 209° 2022-10-01 20:01:19.045
BG6HLL BG6HLL 13.21km 260° 2022-09-09 11:24:33.664
BG6GIF BG6GIF 9.48km 271° 2022-10-04 03:26:46.75
BG6HRT BG6HRT 6.67km 304° 2022-10-06 01:40:01.449
BH6HPP-5 BH6HPP-5 4.81km 167° 2022-09-18 13:58:03.606
BG6HPM-7 BG6HPM-7 2.43km 197° 2022-09-17 19:22:02.421
BG6CKM-5 BG6CKM-5 1.76km 160° 2022-10-03 17:13:30.443
BG6GCL-S BG6GCL-S 0.13km 270° 2022-10-06 06:44:08.661
BG6GCL-3 BG6GCL-3 0.22km 324° 2022-10-06 06:44:54.429
BG6HJO-R BG6HJO-R 2.94km 317° 2022-10-06 00:12:14.711
BG6HJO-9 BG6HJO-9 3.48km 84° 2022-10-06 00:00:57.912
BG6HJO-15 BG6HJO-15 3.87km 85° 2022-10-06 01:09:18.167
BG6HBB-B BG6HBB-B 11.92km 294° 2022-09-25 11:40:14.914
BH6ACI-5 BH6ACI-5 44.54km 21° 2022-10-03 19:23:05.555
呼号 距离 位置时刻
BG6HJO BG6HJO 15.94km 182° 2022-10-06 00:21:13.538
BG6HJO-Y BG6HJO-Y 15.94km 182° 2022-10-06 00:12:23.824
BG6GJU-5 BG6GJU-5 18.40km 261° 2022-09-11 17:24:11.781
BG6HNO-D BG6HNO-D 5.76km 226° 2022-10-05 14:47:16.957
BG6HJO-N BG6HJO-N 4.26km 265° 2022-10-06 06:42:03.006
BH6AWY-5 BH6AWY-5 12.38km 166° 2022-09-21 23:31:25.81
BG6HPM-1 BG6HPM-1 2.43km 197° 2022-09-19 11:07:11.505
BH6HPP-9 BH6HPP-9 2.48km 162° 2022-10-03 21:10:25.863
BG6GCL-B BG6GCL-B 0.13km 270° 2022-10-06 06:44:18.871
BG6GCL-15 BG6GCL-15 0.17km 302° 2022-10-06 00:53:02.977
BG6GCL-N BG6GCL-N 0.11km 36° 2022-10-06 06:42:19.561
BG6HJO-5 BG6HJO-5 3.48km 84° 2022-09-11 00:07:34.915
BG6HDQ-5 BG6HDQ-5 3.63km 85° 2022-10-06 00:58:01.0
BG6HEG-5 BG6HEG-5 5.20km 53° 2022-09-23 12:18:49.006
BG6HBB-S BG6HBB-S 11.92km 294° 2022-09-25 11:40:05.146
BG6GCL-9 BG6GCL-9