BG6GCL-3 台站信息

BG6GCL-3 BG6GCL-3    新窗口
消息: The MMDVM fixed station, Enhanced 4G & APRS Functions.
最新位置: 117°16'24" E 31°51'31" N    
最近时间: 2022-08-12 02:36:54
最新传递路径: BG6GCL-3>APBM1S,TCPIP*,qAS,BI4PGN
数据包: 40
附加信息: 海拔0.0m
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
BG6GCL-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH6HPP-9 BH6HPP-9 18.81km 169° 2022-08-11 21:50:31.165
BG6GJU-10 BG6GJU-10 18.51km 261° 2022-07-23 23:33:37.458
BG6HOK-9 BG6HOK-9 13.01km 256° 2022-08-06 09:31:22.912
BG6GIF-TS BG6GIF-TS 8.40km 251° 2022-07-29 09:03:58.555
BG6HNO-D BG6HNO-D 5.81km 224° 2022-08-11 16:14:20.477
BG6GIF BG6GIF 9.34km 269° 2022-07-27 21:50:35.169
BG6HLE-9 BG6HLE-9 14.26km 159° 2022-07-27 07:33:00.221
BD6AR-10 BD6AR-10 6.46km 178° 2022-08-12 02:34:32.431
BG6HPM-7 BG6HPM-7 2.58km 193° 2022-08-10 13:22:14.124
BG6GCL-S BG6GCL-S 0.19km 180° 2022-08-12 02:32:58.859
BG6GCL-9 BG6GCL-9 0.02km 222° 2022-08-12 00:53:44.317
BG6HJO-R BG6HJO-R 2.72km 317° 2022-08-12 00:02:36.265
BG6HJO BG6HJO 3.61km 86° 2022-08-11 08:35:47.733
BG6HJO-Y BG6HJO-Y 3.61km 86° 2022-08-11 08:16:11.358
BG6HJO-3 BG6HJO-3 3.90km 81° 2022-08-01 20:21:25.97
BG6HBB-S BG6HBB-S 11.72km 293° 2022-07-29 21:31:59.76
呼号 距离 位置时刻
BG6GJU-AA BG6GJU-AA 18.89km 260° 2022-07-23 22:28:56.745
BG6GJU-9 BG6GJU-9 18.40km 262° 2022-08-10 16:20:37.218
BG6GJU-5 BG6GJU-5 12.32km 256° 2022-08-11 20:14:25.62
BG6GIF-T BG6GIF-T 8.32km 252° 2022-07-22 17:20:27.753
BG6GIF-CR BG6GIF-CR 9.39km 270° 2022-08-11 20:27:06.67
BG6HBB-4 BG6HBB-4 9.52km 275° 2022-07-14 22:05:52.99
BG6HLE-Y BG6HLE-Y 14.26km 159° 2022-07-27 07:32:56.661
BG6HPM-1 BG6HPM-1 2.58km 193° 2022-08-07 10:39:02.295
BG6GCL-B BG6GCL-B 0.19km 180° 2022-08-12 02:33:07.857
BG6GCL-15 BG6GCL-15 0.09km 180° 2022-08-11 23:04:30.727
BG6GCL-N BG6GCL-N 0.21km 115° 2022-08-12 02:21:38.717
BG6HJO-5 BG6HJO-5 3.59km 87° 2022-08-12 00:00:16.563
BG6HJO-10 BG6HJO-10 3.61km 86° 2022-07-17 23:09:37.424
BG6HJO-9 BG6HJO-9 3.98km 88° 2022-08-12 00:35:24.302
BG6HBB-B BG6HBB-B 11.72km 293° 2022-07-29 21:32:10.12
BG6GCL-3 BG6GCL-3