BG6GCL-3 台站信息

BG6GCL-3 BG6GCL-3    新窗口
消息: The MMDVM fixed station, Enhanced 4G & APRS Functions.
最新位置: 117°16'24" E 31°51'31" N (OM81PU)   
最近时间: 2022-12-02 12:00:55
最新传递路径: BG6GCL-3>APBM1S,TCPIP*,qAS,BI4PGN
数据包: 180
附加信息: 海拔0.0m
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6GCL-3的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BI4PGN BI4PGN 180
2022-12-02 00:00:55
2022-12-02 12:00:55
895.89km 327.0° 2022-12-02 00:00:55 
BG6GCL-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH6ANI-5 BH6ANI-5 27.27km 247° 2022-11-25 11:59:06.696
BG4RI-10 BG4RI-10 16.12km 181° 2022-11-21 20:07:30.026
BG6HJO-10 BG6HJO-10 16.12km 181° 2022-12-01 07:28:26.924
BG6HCU BG6HCU 12.12km 208° 2022-11-09 21:01:32.377
BG6GIF BG6GIF 8.41km 251° 2022-12-02 12:00:09.845
BG6HNO-D BG6HNO-D 5.81km 224° 2022-12-01 16:26:54.235
BG6GJU-5 BG6GJU-5 9.46km 269° 2022-11-26 19:32:38.769
BG6HJO-N BG6HJO-N 4.16km 263° 2022-12-02 07:33:06.619
BG6HSX-5 BG6HSX-5 1.63km 297° 2022-11-22 22:23:30.865
BG6GCL-15 BG6GCL-15 0.09km 190° 2022-12-02 11:50:48.178
BG6GCL-S BG6GCL-S 0.00km 360° 2022-12-02 11:57:28.841
BG6HDQ-5 BG6HDQ-5 1.96km 45° 2022-12-01 11:06:27.071
BH6HPP-9 BH6HPP-9 3.15km 354° 2022-12-01 19:25:05.031
BG6HJO-9 BG6HJO-9 3.76km 84° 2022-12-02 09:12:43.358
呼号 距离 位置时刻
BG6HOK-9 BG6HOK-9 14.82km 188° 2022-12-01 23:23:42.261
BG6HJO BG6HJO 16.12km 181° 2022-11-22 08:18:50.012
BG6HJO-Y BG6HJO-Y 16.12km 181° 2022-12-02 07:16:00.429
BG6HCU-7 BG6HCU-7 12.12km 208° 2022-11-12 13:00:51.697
BG6HNO-A BG6HNO-A 5.81km 224° 2022-11-18 13:25:27.563
BG6HNO-S BG6HNO-S 5.81km 224° 2022-11-18 13:25:17.668
BG6HTR-N BG6HTR-N 8.19km 271° 2022-11-20 20:51:34.04
BG6HRT BG6HRT 6.48km 303° 2022-12-01 22:42:40.891
BG6GCL-9 BG6GCL-9 0.67km 176° 2022-12-02 11:31:44.085
BG6GCL-B BG6GCL-B 0.00km 360° 2022-12-02 11:57:38.792
BG6GCL-N BG6GCL-N 0.21km 115° 2022-12-02 11:57:24.36
BG6HJO-R BG6HJO-R 2.72km 317° 2022-12-02 07:16:50.132
BG6HJO-15 BG6HJO-15 3.98km 88° 2022-12-02 11:55:29.635
BG6GCL-3 BG6GCL-3