BG5VLV-7 台站信息

BG5VLV-7 BG5VLV-7    新窗口  历史数据
消息:
最新位置: 117°56'50" E 24°38'38" N (OL84XP)   
最近时间: 2024-04-23 10:29:09
最新传递路径: BG5VLV-7>RTSXX2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,XIAMEN-10
数据包: 13
附加信息: 速度29.6km/h 方向245° 海拔543.0m
设备: Yaesu:FT5D(ht)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG5VLV-7的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
XIAMEN-10 XIAMEN-10 13
2024-04-23 09:49:33
2024-04-23 10:29:09
22.79km 135.0° 2024-04-23 10:29:09 
BG5VLV-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5VAU-9 BG5VAU-9 6.15km 150° 2024-04-23 11:10:35.938
BG5VLV-5 BG5VLV-5 12.22km 112° 2024-04-22 19:40:15.665
BG5VFB-9 BG5VFB-9 29.63km 245° 2024-04-04 09:58:33.024
BG5TVX BG5TVX 23.85km 157° 2024-04-23 12:48:54.075
BG5VAG-9 BG5VAG-9 24.71km 146° 2024-04-20 19:45:35.016
BG5SKD-7 BG5SKD-7 25.25km 137° 2024-04-23 00:13:16.174
XIAMEN-10 XIAMEN-10 22.79km 135° 2024-04-23 13:08:12.501
BG5VGY-9 BG5VGY-9 21.99km 130° 2024-04-07 20:45:47.487
BI3SSJ BI3SSJ 14.47km 129° 2024-04-20 19:34:07.104
BG5VRS BG5VRS 26.82km 67° 2024-04-07 21:02:29.615
BG5VLS BG5VLS 22.06km 108° 2024-04-20 08:02:45.183
BG5VII-7 BG5VII-7 32.29km 102° 2024-04-16 20:19:42.753
呼号 距离 位置时刻
BG5UMG-5 BG5UMG-5 9.43km 74° 2024-04-23 12:16:45.645
XMHAM-11 XMHAM-11 16.02km 99° 2024-04-23 13:02:57.092
BG5TVX-7 BG5TVX-7 11.68km 194° 2024-04-23 11:03:42.385
BG5TVX-0 BG5TVX-0 23.85km 157° 2024-04-23 12:48:55.056
BG5TVX-5 BG5TVX-5 21.09km 154° 2024-04-21 20:43:46.474
BG5UMG-8 BG5UMG-8 24.79km 134° 2024-04-03 23:16:53.868
BG5VLU-7 BG5VLU-7 23.92km 134° 2024-04-01 14:28:04.8
BG6KQI-9 BG6KQI-9 13.64km 131° 2024-04-16 12:23:10.866
BG5VGO-7 BG5VGO-7 19.97km 85° 2024-04-21 10:34:24.236
STEVEHSU STEVEHSU 28.70km 128° 2024-04-11 04:34:48.157
BG5VII-8 BG5VII-8 32.16km 102° 2024-04-23 08:58:49.663
BG5VII-1 BG5VII-1 32.28km 102° 2024-04-12 21:16:53.175
BG5VLV-7 BG5VLV-7