BG5UXC-2 台站信息

BG5UXC-2 BG5UXC-2    新窗口  历史数据
消息: 6/APRS频率144.640Mhz
最新状态: Hello, BG5VEX-9, heard direct. RAM: 17.808KB RSSI: -67dBm Beacon: 929 Firmware: v0.91
最新位置: 119°27'55" E 26°2'54" N (OL96RB)   
最近时间: 2024-07-23 22:08:33
最新传递路径: BG5UXC-2>AP5UXC,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 260
附加信息: 功率1W 天线高度390m 增益3dB 无方向性
其他SSID:
BG5UXC-2直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BG5VEX-9 BG5VEX-9 55
2024-07-23 09:37:52
2024-07-23 12:35:28
15.76km 144° 2024-07-23 12:35:28 
BG5UXC-2当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5VPE-5 BG5VPE-5 23.31km 265° 2024-07-20 18:33:07.164
GHOST-1 GHOST-1 28.17km 275° 2024-07-20 08:42:27.73
BG5VUR-B BG5VUR-B 28.23km 277° 2024-07-22 22:41:33.135
BG5VGZ-9 BG5VGZ-9 19.26km 264° 2024-07-08 07:01:27.24
BG5VGD-5 BG5VGD-5 15.91km 269° 2024-07-10 23:39:20.045
BG5VPO-7 BG5VPO-7 18.61km 275° 2024-07-14 20:10:59.327
BG5JFI-7 BG5JFI-7 17.63km 276° 2024-07-21 22:12:12.902
BG5VTV BG5VTV 17.03km 281° 2024-07-07 18:36:24.991
BG5VPO-5 BG5VPO-5 14.57km 269° 2024-07-14 17:29:09.833
BG5VPO-10 BG5VPO-10 14.42km 269° 2024-07-23 22:05:23.908
BG5VCU-10 BG5VCU-10 11.75km 269° 2024-07-23 22:02:17.032
BG5VCU-7 BG5VCU-7 11.00km 266° 2024-07-16 00:27:37.061
BG5UXC-9 BG5UXC-9 5.02km 184° 2024-07-15 17:35:16.785
BG5UXC-13 BG5UXC-13 4.17km 180° 2024-07-20 12:31:06.0
BG5RMC-9 BG5RMC-9 19.01km 287° 2024-07-18 12:07:49.83
BG5UBN-R BG5UBN-R 17.84km 281° 2024-07-23 22:05:20.418
BG5UYV-7 BG5UYV-7 17.27km 290° 2024-07-03 09:44:16.538
BG5VWF-7 BG5VWF-7 17.67km 291° 2024-07-12 22:37:09.937
GHOST-15 GHOST-15 15.10km 284° 2024-07-06 18:11:07.254
GHOST-6 GHOST-6 16.39km 292° 2024-07-14 22:53:06.14
BG5VQS-10 BG5VQS-10 15.94km 293° 2024-07-11 21:12:09.404
BI3WW BI3WW 16.09km 296° 2024-07-10 13:37:18.618
BG5VVK-10 BG5VVK-10 15.36km 298° 2024-07-13 20:53:47.064
BG5VVK-7 BG5VVK-7 15.36km 298° 2024-07-23 21:43:02.001
BG5VVQ-10 BG5VVQ-10 18.54km 297° 2024-07-14 17:12:24.649
BG5VHI-9 BG5VHI-9 16.10km 302° 2024-07-23 08:45:54.595
NY NY 10.80km 299° 2024-06-24 23:36:46.404
BG5VVZ-1 BG5VVZ-1 17.50km 322° 2024-07-09 18:55:35.579
BG5VES-R BG5VES-R 40.32km 199° 2024-07-22 12:47:24.957
BG2QXO B BG2QXO B 38.89km 196° 2024-07-03 08:23:06.855
FZDIGI-1 FZDIGI-1 10.21km 138° 2024-07-02 20:13:38.43
BG5VEX-10 BG5VEX-10 48.12km 16° 2024-07-23 22:01:07.142
呼号 距离 位置时刻
BG5VWC-1 BG5VWC-1 26.57km 275° 2024-07-17 17:30:52.082
BG5VUR B BG5VUR B 28.23km 277° 2024-07-22 22:41:23.312
BI4NAY-5 BI4NAY-5 27.01km 276° 2024-07-20 14:31:36.6
GHOST-9 GHOST-9 16.49km 259° 2024-07-23 18:27:35.14
BG5VDC BG5VDC 16.74km 271° 2024-07-07 16:21:21.916
BG5VEX-9 BG5VEX-9 18.62km 279° 2024-07-23 22:09:50.777
BG5VVL-10 BG5VVL-10 16.36km 278° 2024-07-17 20:27:04.891
BG5VVQ-7 BG5VVQ-7 16.66km 281° 2024-07-13 19:40:52.507
BG5VPO-9 BG5VPO-9 14.64km 270° 2024-07-23 21:06:57.306
BA5UK-7 BA5UK-7 15.35km 273° 2024-07-21 10:29:18.228
BG5UXC-10 BG5UXC-10 13.37km 278° 2024-07-23 19:34:37.131
BG5VVQ BG5VVQ 10.04km 276° 2024-07-14 15:15:00.22
BG5UXC-12 BG5UXC-12 4.17km 180° 2024-07-21 12:55:48.055
BG5UXC-5 BG5UXC-5 4.14km 182° 2024-07-06 22:04:10.051
BG5VEX-7 BG5VEX-7 18.41km 287° 2024-07-23 21:36:10.874
BG5VPM-7 BG5VPM-7 16.30km 283° 2024-06-28 16:21:34.619
BG5VWF-5 BG5VWF-5 17.70km 291° 2024-07-09 00:01:55.696
BG5VGK-7 BG5VGK-7 15.36km 284° 2024-07-22 12:27:27.205
BG5VVQ-5 BG5VVQ-5 13.84km 288° 2024-07-23 20:41:49.493
GHOST-7 GHOST-7 16.39km 292° 2024-07-14 23:07:36.321
BG5VVD BG5VVD 15.58km 292° 2024-07-23 22:09:52.228
BG5UYV BG5UYV 15.36km 298° 2024-07-02 11:40:32.088
BG5VVK-5 BG5VVK-5 15.36km 298° 2024-07-13 20:55:09.369
BG5VVK-9 BG5VVK-9 15.36km 298° 2024-07-11 05:05:20.898
BG5VHI-7 BG5VHI-7 16.18km 302° 2024-07-23 21:41:27.19
BG5VUR-7 BG5VUR-7 17.57km 302° 2024-07-23 21:08:59.159
BG5RMC-10 BG5RMC-10 9.19km 304° 2024-07-23 22:03:20.047
GHOST-5 GHOST-5 15.14km 21° 2024-07-14 20:02:10.795
BG5VES-Y BG5VES-Y 40.32km 199° 2024-07-23 08:09:49.528
BG2QXO-B BG2QXO-B 38.89km 196° 2024-07-03 08:23:19.067
BG5VQS-5 BG5VQS-5 14.59km 80° 2024-07-23 15:08:43.989
BI4NAY-7 BI4NAY-7 21.52km 140° 2024-07-14 19:46:20.008
BG5UXC-2 BG5UXC-2