BG5GLV-10 台站信息

BG5GLV-10 BG5GLV-10    新窗口
消息: 144.390(APRS-IS)/145.440 T088 -060 12.2V
最新位置: 121°32'28" E 29°50'48" N (PL09SU)   
最近时间: 2022-12-02 09:44:49
最新传递路径: BG5GLV-10>APET51,TCPIP*,qAC,BG2LBF
数据包: 19
附加信息: 功率4W 天线高度49m 增益8dB 无方向性
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BG5GLV-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BR5CB-1 BR5CB-1 49
2022-12-02 00:00:28
2022-12-02 10:00:26
4.12km 179° 2022-12-02 00:00:28 
BR5CB-2 BR5CB-2 54
2022-12-02 00:00:23
2022-12-02 10:00:23
16.29km 7° 2022-12-02 00:00:23 
BA5BJ-3 BA5BJ-3 58
2022-12-02 00:04:17
2022-12-02 09:59:19
5.12km 359° 2022-12-02 00:04:17 
BG5CNT-10 BG5CNT-10 61
2022-12-02 00:01:00
2022-12-02 10:01:05
10.36km 355° 2022-12-02 00:01:00 
BG5GLV-7 BG5GLV-7 17
2022-12-02 07:58:25
2022-12-02 08:15:51
7.61km 3° 2022-12-02 08:15:51 
BG5GLV-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5GFA-9 BG5GFA-9 40.39km 157° 2022-12-01 17:18:30.952
BG5GNN-1 BG5GNN-1 7.62km 354° 2022-12-01 19:57:30.991
BG5GSF-7 BG5GSF-7 0.84km 180° 2022-11-28 20:12:01.96
BG5CRX-10 BG5CRX-10 4.18km 0° 2022-11-22 15:00:49.712
BG5GLG-7 BG5GLG-7 3.78km 3° 2022-11-13 13:08:38.934
BG5CHI-9 BG5CHI-9 6.27km 3° 2022-11-29 07:23:23.984
BG5GLV-7 BG5GLV-7 9.65km 5° 2022-12-02 08:26:51.935
BH5HVM-R BH5HVM-R 47.33km 340° 2022-11-06 02:28:52.091
BA5BJ-1 BA5BJ-1 15.18km 355° 2022-12-01 21:23:45.923
BG5GNP-9 BG5GNP-9 10.71km 357° 2022-11-15 20:47:45.353
BG5GLH-9 BG5GLH-9 14.25km 2° 2022-12-01 20:04:25.822
BR5CB-2 BR5CB-2 16.29km 8° 2022-12-02 10:00:23.672
BG9IOI-9 BG9IOI-9 17.37km 8° 2022-11-30 23:05:06.733
呼号 距离 位置时刻
BG5GTC BG5GTC 14.74km 173° 2022-11-20 15:08:17.404
BR5CB-1 BR5CB-1 4.12km 180° 2022-12-02 10:00:26.041
BG5CRN-7 BG5CRN-7 1.12km 180° 2022-11-26 14:20:08.238
BA5BJ-3 BA5BJ-3 5.12km 360° 2022-12-02 09:59:19.888
BG5CSX-9 BG5CSX-9 2.42km 1° 2022-11-06 18:03:59.509
BG5GLV-1 BG5GLV-1 5.20km 2° 2022-12-02 09:47:16.92
BG5CQW-9 BG5CQW-9 10.32km 6° 2022-11-05 10:55:45.516
BG5CNT-10 BG5CNT-10 10.36km 355° 2022-12-02 10:01:05.071
BG5GLD-7 BG5GLD-7 9.68km 355° 2022-11-22 16:47:23.296
BG5CQD-9 BG5CQD-9 8.04km 360° 2022-11-17 22:50:27.284
BG5GNA BG5GNA 41.27km 347° 2022-11-16 10:20:56.818
BG5GFU BG5GFU 17.17km 8° 2022-12-02 09:47:21.894
BG9IOI BG9IOI 17.39km 8° 2022-11-14 22:18:27.449
BG5GLV-10 BG5GLV-10