BG5CRX-10 台站信息

BG5CRX-10 BG5CRX-10    新窗口
消息: NingBo iGate 144.390MHz 1200bps 13.7V
最新状态: NingBo iGate 144.390MHz 1200ps AVRT7p_20200113
最新位置: 121°32'34" E 29°53'3" N    
最近时间: 2022-06-29 11:40:39
最新传递路径: BG5CRX-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TOKYO
数据包: 23
附加信息: 功率25W 天线高度49m 增益3dB 方向8.0°
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG5CRX-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG5GLH-9 BG5GLH-9 10 2022-06-29 08:53:17 2022-06-29 09:11:49 8.01km 357° 2022-06-29 08:53:17 
BG5CRX-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5COM-B BG5COM-B 45.24km 170° 2022-06-04 20:41:41.6
BI4SXF-10 BI4SXF-10 27.44km 175° 2022-06-18 22:07:44.876
BG5GLH-9 BG5GLH-9 12.50km 291° 2022-06-29 09:24:52.575
BR5CB-1 BR5CB-1 8.30km 180° 2022-06-28 15:05:37.545
BG5GSF-2 BG5GSF-2 5.11km 180° 2022-06-18 21:44:40.224
BG5GTC-7 BG5GTC-7 0.53km 181° 2022-06-17 18:27:44.983
BG5GTX-2 BG5GTX-2 3.07km 355° 2022-06-27 22:05:18.23
BA5BJ-3 BA5BJ-3 0.96km 359° 2022-06-22 17:42:09.266
BG5GTM-10 BG5GTM-10 15.35km 184° 2022-06-19 15:36:42.631
BG5CSS-9 BG5CSS-9 24.45km 102° 2022-05-31 10:47:13.388
BA5BJ-1 BA5BJ-1 11.95km 353° 2022-06-29 11:11:21.522
BG5CRN-9 BG5CRN-9 5.86km 356° 2022-06-02 18:02:19.303
BR5CB-2 BR5CB-2 13.94km 13° 2022-06-25 08:55:17.43
呼号 距离 位置时刻
BG5COM-S BG5COM-S 45.24km 170° 2022-06-04 20:41:40.939
BI4SXF BI4SXF 27.05km 175° 2022-06-20 11:31:18.902
BG5CRX-9 BG5CRX-9 9.58km 179° 2022-06-28 15:24:09.76
BG5GSF-10 BG5GSF-10 5.11km 180° 2022-06-18 21:44:46.486
BG5CPW-10 BG5CPW-10 3.09km 180° 2022-06-14 13:02:56.42
BG5CSX-9 BG5CSX-9 2.95km 353° 2022-06-19 12:25:19.498
BG5CRN-7 BG5CRN-7 1.93km 356° 2022-06-25 19:23:00.373
BG5CNL-9 BG5CNL-9 7.43km 166° 2022-06-23 18:33:08.279
BG5GTM-2 BG5GTM-2 15.35km 184° 2022-06-19 15:33:54.671
BG5CNT-10 BG5CNT-10 8.42km 347° 2022-06-29 11:12:55.16
BG5GLD-7 BG5GLD-7 7.30km 347° 2022-06-23 19:14:58.671
BG5GNA BG5GNA 33.66km 351° 2022-06-12 19:42:21.092
BG5CRX-10 BG5CRX-10