BG5BUK-6 台站信息

BG5BUK-6 BG5BUK-6    新窗口
消息: 145.680MHz 13506671233 A0000.0Km 15.7V S09
最新状态: F52800BC03B290 APRS-51G2-4K-20210510
最新位置: 120°59'7" E 28°6'43" N    
最近时间: 2021-12-01 17:04:23
最新传递路径: BG5BUK-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2OSAKA
数据包: 243
附加信息: 速度3.7km/h 方向296° 海拔32.9m
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
BG5BUK-6当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5AAB-9 BG5AAB-9 5.21km 172° 2021-12-01 17:48:08.289
BH5BMZ-5 BH5BMZ-5 4.19km 99° 2021-11-29 18:46:25.3
BG5BLH-10 BG5BLH-10 1.54km 154° 2021-12-01 18:07:13.91
BD5BLH-15 BD5BLH-15 1.25km 168° 2021-11-29 20:57:22.998
BD5BNM-5 BD5BNM-5 2.01km 78° 2021-11-04 18:38:32.429
BD5BNM-9 BD5BNM-9 9.94km 339° 2021-12-01 07:56:37.177
BD5BLY-7 BD5BLY-7 13.07km 332° 2021-11-30 15:57:54.921
BD5BMC-9 BD5BMC-9 14.38km 323° 2021-11-08 11:46:04.87
BD5BLY-S BD5BLY-S 14.43km 284° 2021-11-07 18:11:06.067
BG5BNG-10 BG5BNG-10 35.10km 325° 2021-12-01 18:06:37.139
BH5BMZ-R BH5BMZ-R 41.85km 100° 2021-11-28 20:48:28.356
BH5BWH-10 BH5BWH-10 15.48km 150° 2021-11-26 09:49:39.641
BH5BWH-9 BH5BWH-9 14.45km 149° 2021-11-19 12:28:15.669
BG5BRM-6 BG5BRM-6 15.31km 121° 2021-12-01 10:15:33.261
BG5BRG-6 BG5BRG-6 15.62km 120° 2021-11-16 15:35:37.753
BG5BRG-10 BG5BRG-10 15.18km 120° 2021-12-01 18:07:57.488
BD5BNM-10 BD5BNM-10 11.98km 127° 2021-12-01 18:03:45.791
BH5CZT-9 BH5CZT-9 49.09km 145° 2021-11-30 11:43:11.113
呼号 距离 位置时刻
BH5BMZ BH5BMZ 4.19km 99° 2021-11-28 21:35:28.243
BD5BUH-9 BD5BUH-9 3.14km 91° 2021-11-26 16:16:05.039
BH5BNR-6 BH5BNR-6 1.27km 168° 2021-11-29 21:37:35.612
BH5BMZ-8 BH5BMZ-8 1.25km 168° 2021-11-29 19:38:21.877
BD5BNM-6 BD5BNM-6 5.94km 319° 2021-12-01 17:39:53.709
LZYGJ-10 LZYGJ-10 11.32km 323° 2021-11-09 21:13:55.825
BD5BLY-10 BD5BLY-10 12.92km 328° 2021-12-01 18:04:30.425
BD5BLY-B BD5BLY-B 14.43km 284° 2021-11-07 18:11:15.935
BH5BMB-9 BH5BMB-9 31.33km 327° 2021-11-08 12:15:35.956
BG5BNG-9 BG5BNG-9 35.14km 326° 2021-12-01 15:37:34.618
BH5FUQ-9 BH5FUQ-9 28.63km 114° 2021-11-30 19:48:44.75
BH5BNQ-6 BH5BNQ-6 18.59km 121° 2021-12-01 17:45:00.201
BG5BNM-5 BG5BNM-5 13.22km 140° 2021-12-01 10:59:39.946
BG5BRG-9 BG5BRG-9 15.63km 120° 2021-12-01 16:53:26.607
BH5BTT-6 BH5BTT-6 15.30km 119° 2021-11-26 08:16:42.836
BD5BMC-7 BD5BMC-7 13.10km 119° 2021-11-30 07:03:03.423
BD5BLH-11 BD5BLH-11 21.91km 73° 2021-12-01 08:43:49.119
BG5BUK-6 BG5BUK-6