BG5BUK-6 台站信息

BG5BUK-6 BG5BUK-6    新窗口
消息: 145.680MHz 13506671233 A0092.2Km 13.6V S05
最新位置: 120°58'31" E 28°6'25" N    
最近时间: 2022-05-22 03:28:25
最新传递路径: BG5BUK-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 70
附加信息: 速度0.0km/h 方向0° 海拔61.9m
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
BG5BUK-6当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5AAB-9 BG5AAB-9 4.66km 186° 2022-05-12 17:35:39.38
BG5BLH-10 BG5BLH-10 0.92km 204° 2022-05-22 03:28:38.859
BD5BLH-11 BD5BLH-11 0.95km 242° 2022-05-21 20:50:21.13
BD5BLY-10 BD5BLY-10 13.89km 325° 2022-05-22 03:25:56.532
BR5BB-10 BR5BB-10 18.57km 350° 2022-05-10 15:25:04.915
BH5BMZ-R BH5BMZ-R 40.81km 99° 2022-05-20 14:41:56.694
BH5BWH-9 BH5BWH-9 13.51km 152° 2022-05-04 21:46:34.053
BG5BRG-9 BG5BRG-9 14.53km 120° 2022-05-15 20:30:55.155
BG5BRM-6 BG5BRM-6 14.48km 120° 2022-05-21 21:06:09.106
BD5BNM-10 BD5BNM-10 10.88km 128° 2022-05-22 03:25:40.54
BG5BNM-5 BG5BNM-5 10.83km 129° 2022-05-21 15:47:10.877
BH5CZT-9 BH5CZT-9 48.07km 146° 2022-05-05 11:25:49.207
呼号 距离 位置时刻
BD5BNM-9 BD5BNM-9 1.84km 167° 2022-05-20 20:40:53.309
BD5BMC-9 BD5BMC-9 0.14km 321° 2022-05-21 17:18:46.852
BH5BNR-6 BH5BNR-6 3.93km 260° 2022-05-21 12:39:46.437
BH5FCZ-N BH5FCZ-N 16.54km 260° 2022-05-18 16:29:30.062
BG5BNG-10 BG5BNG-10 36.09km 324° 2022-05-22 03:28:11.573
BH5BWH-10 BH5BWH-10 14.55km 153° 2022-05-22 03:27:25.305
BG5BNG-9 BG5BNG-9 13.77km 122° 2022-05-22 01:51:32.216
BG5BRG-8 BG5BRG-8 14.52km 120° 2022-05-15 20:30:55.175
BG5BRG-10 BG5BRG-10 14.06km 120° 2022-05-22 03:28:28.299
BD5BNM-6 BD5BNM-6 10.83km 129° 2022-05-20 21:00:46.968
BH5BMB-9 BH5BMB-9 10.78km 128° 2022-05-02 11:26:29.668
BG5BUK-6 BG5BUK-6