BG5BNG-9 台站信息

BG5BNG-9 BG5BNG-9    新窗口
消息: 13868768769_%
最新位置: 120°51'35" E 28°2'13" N    
最近时间: 2022-05-22 01:51:32
最新传递路径: BG5BNG-9>RXPRT2,WIDE1-1,qAS,BD5BNM-10
数据包: 11
附加信息: 速度0.0km/h 方向331° 海拔11.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG5BNG-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD5BNM-10 BD5BNM-10 11 2022-05-22 00:13:50 2022-05-22 01:51:32 3.57km 291.0° 2022-05-22 00:13:50 
BG5BNG-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH5BMZ-R BH5BMZ-R 29.16km 88° 2022-05-20 14:41:56.694
BH5BWH-9 BH5BWH-9 6.87km 233° 2022-05-04 21:46:34.053
BG5BRG-8 BG5BRG-8 1.01km 81° 2022-05-15 20:30:55.175
BG5BRG-10 BG5BRG-10 0.70km 60° 2022-05-22 02:27:09.375
BD5BNM-6 BD5BNM-6 3.27km 280° 2022-05-20 21:00:46.968
BH5BMB-9 BH5BMB-9 3.23km 283° 2022-05-02 11:26:29.668
BG5AAB-9 BG5AAB-9 12.22km 283° 2022-05-12 17:35:39.38
BG5BLH-10 BG5BLH-10 13.61km 297° 2022-05-22 02:33:37.37
BD5BMC-9 BD5BMC-9 13.90km 301° 2022-05-21 17:18:46.852
BH5BNR-6 BH5BNR-6 16.78km 292° 2022-05-21 12:39:46.437
BH5FCZ-N BH5FCZ-N 28.11km 277° 2022-05-18 16:29:30.062
BG5BNG-10 BG5BNG-10 49.06km 317° 2022-05-22 02:32:09.843
呼号 距离 位置时刻
BH5BWH-10 BH5BWH-10 7.44km 226° 2022-05-22 02:32:24.967
BG5BRG-9 BG5BRG-9 1.03km 81° 2022-05-15 20:30:55.155
BG5BRM-6 BG5BRM-6 1.00km 79° 2022-05-21 21:06:09.106
BD5BNM-10 BD5BNM-10 3.19km 281° 2022-05-22 02:33:08.246
BG5BNM-5 BG5BNM-5 3.27km 280° 2022-05-21 15:47:10.877
BH5CZT-9 BH5CZT-9 35.48km 153° 2022-05-05 11:25:49.207
BD5BNM-9 BD5BNM-9 12.51km 296° 2022-05-20 20:40:53.309
BG5BUK-6 BG5BUK-6 13.75km 301° 2022-05-22 02:31:25.601
BD5BLH-11 BD5BLH-11 14.21km 298° 2022-05-21 20:50:21.13
BD5BLY-10 BD5BLY-10 27.05km 312° 2022-05-22 02:30:55.971
BR5BB-10 BR5BB-10 29.74km 328° 2022-05-10 15:25:04.915
BG5BNG-9 BG5BNG-9