BG5BNG-9 台站信息

BG5BNG-9 BG5BNG-9    新窗口  历史数据
消息: 13868768769
最新位置: 120°58'54" E 28°5'14" N (PL08LC)   
最近时间: 2024-07-23 18:23:17
最新传递路径: BG5BNG-9>RXPUT4,WIDE1-1,qAS,BD5BNM-10
数据包: 1
附加信息: 速度64.8km/h 方向141° 海拔30.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG5BNG-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BD5BNM-10 BD5BNM-10 1
2024-07-23 18:23:17
2024-07-23 18:23:17
10.13km 240.0° 2024-07-23 18:23:17 
BG5BNG-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5AAB-9 BG5AAB-9 2.54km 192° 2024-07-23 22:09:18.223
BD5BUH-9 BD5BUH-9 2.15km 288° 2024-07-23 19:36:19.351
BD5BLY-10 BD5BLY-10 15.53km 25° 2024-07-23 09:15:49.092
BD5BLY-R BD5BLY-R 41.18km 265° 2024-07-12 22:36:07.425
BH5BWH-10 BH5BWH-10 12.87km 213° 2024-07-23 22:28:59.095
BD5BPA-6 BD5BPA-6 11.92km 207° 2024-07-23 17:19:38.191
BG5BRG-6 BG5BRG-6 13.65km 245° 2024-07-23 18:10:11.655
BG5BRP-6 BG5BRP-6 13.84km 247° 2024-07-15 14:46:54.379
BG5BRG-10 BG5BRG-10 13.60km 247° 2024-07-23 22:29:56.885
BD5BNM-10 BD5BNM-10 10.13km 241° 2024-07-23 22:29:34.624
BD5BNM-9 BD5BNM-9 10.03km 241° 2024-07-21 21:34:55.202
呼号 距离 位置时刻
BD5BMC-5 BD5BMC-5 3.69km 247° 2024-06-30 17:10:33.699
BG5BUK-5 BG5BUK-5 2.28km 343° 2024-07-23 22:28:40.716
BR5BB-10 BR5BB-10 20.66km 6° 2024-07-23 15:39:18.49
BG5BRT-10 BG5BRT-10 38.94km 243° 2024-07-23 16:50:59.538
BG5BRT-6 BG5BRT-6 16.65km 245° 2024-07-14 18:27:45.846
BD5BMC-9 BD5BMC-9 14.05km 245° 2024-07-23 19:23:37.142
BG5DNB-11 BG5DNB-11 13.96km 247° 2024-07-22 17:44:38.02
BG5BRG-9 BG5BRG-9 13.86km 247° 2024-07-22 17:44:15.649
BG5BNM-5 BG5BNM-5 10.12km 241° 2024-07-23 17:16:30.357
BD5BNM-5 BD5BNM-5 10.06km 241° 2024-07-23 20:07:09.695
BG5BRM-6 BG5BRM-6 9.91km 237° 2024-07-09 20:38:14.674
BG5BNG-9 BG5BNG-9