BG5AWX-10 台站信息

BG5AWX-10 BG5AWX-10    新窗口  历史数据
消息: Wellcome To Linhai APRS iGate 144.390MHz
最新状态: F5280098059727 APRS-51WIFI-20210226
最新位置: 121°45'16" E 28°41'36" N (PL08VQ)   
最近时间: 2024-06-18 17:04:45
最新传递路径: BG5AWX-10>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 37
附加信息: 功率1W 天线高度49m 增益9dB 无方向性
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG5AWX-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH5FBP-10 BH5FBP-10 3
2024-06-18 00:34:32
2024-06-18 12:04:40
55.56km 291.0° 2024-06-18 00:34:32 
BG5AWX-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BH5FBP-1 BH5FBP-1 1
2024-06-18 09:04:33
2024-06-18 09:04:33
32.68km 299° 2024-06-18 09:04:33 
BG5FOO-1 BG5FOO-1 1
2024-06-18 09:10:59
2024-06-18 09:10:59
50.27km 84° 2024-06-18 09:10:59 
BH5FBP-10 BH5FBP-10 1
2024-06-18 09:04:25
2024-06-18 09:04:25
55.56km 292° 2024-06-18 09:04:25 
BG5AWX-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI6PWO-10 BI6PWO-10 32.09km 261° 2024-05-25 19:49:22.486
BG5FII-1 BG5FII-1 17.15km 304° 2024-06-18 09:10:59.164
BG5FIN-10 BG5FIN-10 30.61km 237° 2024-06-18 17:14:57.714
呼号 距离 位置时刻
BH5FBP-1 BH5FBP-1 32.68km 299° 2024-06-18 17:12:21.61
BH5FBP-2 BH5FBP-2 16.97km 82° 2024-06-18 17:12:05.687
BG5AWX-10 BG5AWX-10