BG4VZC-9 台站信息

BG4VZC-9 BG4VZC-9    新窗口
消息: imei:*3144 rssi:31 sat:28/30
最新状态: 宿迁APRS网关144.640Mhz DTU-tracker Powered by bg4uvr
最新位置: 118°13'32" E 33°57'31" N (OM93CX)   
最近时间: 2022-12-02 11:40:13
最新传递路径: BG4VZC-9>APUVR,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 260
附加信息: 速度5.6km/h 方向266° 海拔16.8m
其他SSID:
BG4VZC-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4TWO-B BD4TWO-B 8.36km 138° 2022-12-02 11:37:45.089
BH4VYG-9 BH4VYG-9 10.51km 257° 2022-11-08 08:42:52.015
BG4VRG-13 BG4VRG-13 9.16km 272° 2022-12-02 07:48:55.884
N7FAM-N N7FAM-N 33.05km 315° 2022-11-20 06:52:33.583
BG4VZC-5 BG4VZC-5 21.25km 223° 2022-11-17 11:05:18.685
BD4TWO-10 BD4TWO-10 25.77km 110° 2022-11-28 23:59:36.675
BD4TWO-5 BD4TWO-5 26.16km 110° 2022-11-26 00:18:07.748
BR4SN-B BR4SN-B 25.67km 110° 2022-12-02 11:42:13.124
BD4VGL-10 BD4VGL-10 23.44km 109° 2022-11-28 20:39:34.947
BG4QL-10 BG4QL-10 47.31km 30° 2022-12-01 04:31:18.393
KD6MON-N KD6MON-N 46.97km 171° 2022-11-27 04:55:18.677
KN6JOD-B KN6JOD-B 46.97km 171° 2022-12-02 11:38:12.127
KN6JOD-N KN6JOD-N 46.97km 171° 2022-11-22 07:58:17.672
N6KEV-N N6KEV-N 45.58km 138° 2022-12-02 08:38:59.537
W6TFK-10 W6TFK-10 23.84km 130° 2022-11-12 04:04:11.604
呼号 距离 位置时刻
BD4TWO-S BD4TWO-S 8.36km 138° 2022-12-02 11:37:35.277
BG4VRG-10 BG4VRG-10 10.88km 263° 2022-12-02 11:43:51.795
BG4VRG-9 BG4VRG-9 20.42km 318° 2022-12-02 08:26:14.699
KD7SWQ-7 KD7SWQ-7 34.01km 327° 2022-11-06 02:07:46.043
N6RBH-N N6RBH-N 47.18km 83° 2022-11-20 08:02:30.263
BD4TWO-7 BD4TWO-7 26.20km 110° 2022-11-30 20:21:05.156
BR4SN-10 BR4SN-10 25.75km 110° 2022-11-25 00:02:06.86
BR4SN-S BR4SN-S 25.67km 110° 2022-12-02 11:42:02.907
BG4QL-7 BG4QL-7 47.23km 30° 2022-11-25 20:44:53.694
KD6MON-B KD6MON-B 46.97km 171° 2022-11-25 06:58:32.267
KD6MON-S KD6MON-S 46.97km 171° 2022-11-25 06:58:22.937
KN6JOD-D KN6JOD-D 46.97km 171° 2022-12-02 11:37:52.828
KN6JOD-S KN6JOD-S 46.97km 171° 2022-12-02 11:38:02.278
KK6VTW-N KK6VTW-N 41.81km 147° 2022-11-21 07:35:03.729
KI6NAZ-N KI6NAZ-N 19.18km 134° 2022-11-29 05:49:08.455
BG4VZC-9 BG4VZC-9