BG4VZC-9 台站信息

BG4VZC-9 BG4VZC-9    新窗口
消息:
最新状态: 宿迁APRS网关144.640Mhz DTU-tracker Powered by bg4uvr
最新位置: 118°20'2" E 33°51'49" N    
最近时间: 2022-08-11 03:50:18
最新传递路径: BG4VZC-9>APUVR,TCPIP*,qAC,T2FZ
数据包: 29
附加信息: 速度29.6km/h 方向192° 海拔19.8m
其他SSID:
BG4VZC-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
KK6ZTV-N KK6ZTV-N 42.96km 178° 2022-08-11 07:47:16.18
BI4QGF-5 BI4QGF-5 10.30km 46° 2022-07-16 15:17:26.799
BG4VZC-5 BG4VZC-5 13.55km 46° 2022-07-27 22:09:51.738
BG4VRG-10 BG4VRG-10 9.65km 355° 2022-08-11 08:03:57.894
KK6HNG-8 KK6HNG-8 23.12km 326° 2022-08-07 22:12:12.172
BG4VRG-9 BG4VRG-9 25.68km 360° 2022-08-11 08:04:26.44
KD7SWQ-9 KD7SWQ-9 46.58km 342° 2022-08-05 06:45:01.534
WX6R-B WX6R-B 41.83km 139° 2022-08-11 07:45:58.028
KI6NAZ-N KI6NAZ-N 24.84km 99° 2022-08-11 07:54:20.773
BD4TWO-10 BD4TWO-10 37.95km 91° 2022-08-03 23:58:26.433
BD4TWO-9 BD4TWO-9 35.50km 90° 2022-07-18 21:14:00.822
BR4SN-B BR4SN-B 35.04km 90° 2022-08-11 07:56:42.308
BR4SN-S BR4SN-S 35.04km 90° 2022-08-11 07:56:32.347
呼号 距离 位置时刻
WD9DUI-9 WD9DUI-9 5.55km 174° 2022-08-04 09:22:19.498
BD4RNB-9 BD4RNB-9 7.98km 26° 2022-07-31 10:34:36.583
BG4VRG-4G BG4VRG-4G 9.73km 358° 2022-07-14 13:16:49.255
BG4VRG-13 BG4VRG-13 11.15km 4° 2022-07-31 19:00:38.55
DU3CX-N DU3CX-N 30.57km 19° 2022-07-23 14:46:25.502
N7FAM-N N7FAM-N 37.58km 340° 2022-08-07 22:01:29.113
N6KEV-N N6KEV-N 49.24km 123° 2022-08-09 04:28:43.219
WX6R-S WX6R-S 41.83km 139° 2022-08-11 07:45:48.063
BD4TWO BD4TWO 37.95km 91° 2022-08-09 18:18:04.78
BD4TWO-5 BD4TWO-5 35.53km 90° 2022-08-07 17:14:40.345
BR4SN-10 BR4SN-10 35.12km 90° 2022-08-11 07:55:27.675
BR4SN-R BR4SN-R 35.04km 90° 2022-08-11 07:56:36.433
BD4TWO-D BD4TWO-D 35.07km 89° 2022-07-31 02:54:34.996
BG4VZC-9 BG4VZC-9