BG4VRG-10 台站信息

BG4VRG-10 BG4VRG-10    新窗口
消息: suqian U 439650-8 T88.5 By AVRT7
最新位置: 118°20'35" E 33°57'0" N    
最近时间: 2022-05-23 13:26:21
最新传递路径: BG4VRG-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 81
附加信息: 功率1W 天线高度49m 增益2dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG4VRG-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG4VZC-3 BG4VZC-3 27 2022-05-23 00:16:58 2022-05-23 13:17:01 9.65km 173° 2022-05-23 00:16:58 
BR4SN-10 BR4SN-10 62 2022-05-23 00:13:41 2022-05-23 13:21:58 36.17km 105° 2022-05-23 00:13:41 
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 1 2022-05-23 05:55:48 2022-05-23 05:55:48 121.49km 181° 2022-05-23 05:55:48 
BG4VRG-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4TWO-N BD4TWO-N 17.36km 111° 2022-05-15 11:26:03.884
BG4VRG-9 BG4VRG-9 1.55km 56° 2022-05-22 12:53:18.749
BI4QZR-5 BI4QZR-5 18.08km 338° 2022-04-29 11:55:39.145
BG4VOL-10 BG4VOL-10 44.83km 288° 2022-05-23 13:15:18.952
KF6IRK-4 KF6IRK-4 12.78km 174° 2022-05-08 03:30:19.069
BD4TWO BD4TWO 38.99km 106° 2022-05-16 22:33:09.812
BD4TWO-2 BD4TWO-2 38.99km 106° 2022-05-22 16:37:14.492
BD4TWO-3 BD4TWO-3 36.62km 106° 2022-05-15 08:54:37.43
BD4TWO-13 BD4TWO-13 36.59km 106° 2022-05-22 10:15:52.055
BD4TWO-8 BD4TWO-8 36.57km 106° 2022-05-21 23:32:07.33
BR4SN-10 BR4SN-10 36.17km 106° 2022-05-23 13:21:58.488
RENIX RENIX 42.42km 73° 2022-05-10 21:22:58.064
WX6R-B WX6R-B 48.76km 146° 2022-05-23 11:49:39.546
W6TFK-10 W6TFK-10 32.96km 119° 2022-04-30 15:46:22.193
KI6NAZ-N KI6NAZ-N 28.00km 120° 2022-05-01 02:47:33.975
呼号 距离 位置时刻
BH4VYG BH4VYG 3.53km 100° 2022-05-08 17:53:07.814
DU3CX-N DU3CX-N 21.96km 30° 2022-05-01 12:54:12.178
BG4QP BG4QP 44.30km 288° 2022-05-01 21:37:55.535
WD9DUI-9 WD9DUI-9 17.49km 175° 2022-05-12 01:45:46.647
BG4VZC-3 BG4VZC-3 9.65km 173° 2022-05-23 13:17:01.304
BD4TWO-10 BD4TWO-10 38.99km 106° 2022-05-22 16:33:47.076
KN6RHL KN6RHL 40.22km 92° 2022-05-23 03:27:05.54
BD4TWO-7 BD4TWO-7 36.61km 106° 2022-05-08 09:27:38.502
BD4TWO-5 BD4TWO-5 36.59km 106° 2022-05-20 16:11:32.273
BD4TWO-4 BD4TWO-4 36.50km 106° 2022-05-15 02:40:40.153
KG6GIN KG6GIN 42.39km 78° 2022-05-13 08:17:05.991
WBVDOC-7 WBVDOC-7 28.72km 53° 2022-04-26 20:09:16.396
WX6R-S WX6R-S 48.76km 146° 2022-05-23 11:49:29.527
W6DIC-9 W6DIC-9 32.21km 116° 2022-05-06 13:09:58.893
BG4VRG-10 BG4VRG-10