BG4VRG-10 台站信息

BG4VRG-10 BG4VRG-10    新窗口  历史数据
消息: suqian U 439650-8 T88.5 By AVRT7
最新位置: 118°20'35" E 33°57'0" N (OM93EW)   
最近时间: 2024-03-02 21:40:20
最新传递路径: BG4VRG-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI
数据包: 131
附加信息: 功率1W 天线高度49m 增益2dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG4VRG-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BY4XRA-1 BY4XRA-1 1
2024-03-02 07:42:42
2024-03-02 07:42:42
117.37km 48° 2024-03-02 07:42:42 
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 50
2024-03-02 04:31:29
2024-03-02 08:56:44
121.49km 148° 2024-03-02 04:31:29 
BG4VRG-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG4VZC-9 BG4VZC-9 10.49km 270° 2024-03-02 17:45:13.405
BI4QGF-5 BI4QGF-5 5.33km 280° 2024-03-01 18:13:26.895
BD4QDP-5 BD4QDP-5 4.28km 276° 2024-02-29 09:12:52.809
N2VGC-N N2VGC-N 6.39km 296° 2024-02-25 06:16:13.552
KK6PTD-9 KK6PTD-9 6.11km 114° 2024-03-01 05:13:50.664
KJ6HI-S KJ6HI-S 6.20km 99° 2024-03-02 21:23:57.84
K9TAD-S K9TAD-S 22.58km 58° 2024-02-06 19:21:33.085
BI6NMZ-R BI6NMZ-R 31.47km 28° 2024-02-09 00:05:43.947
BG4VOL-10 BG4VOL-10 44.83km 64° 2024-02-28 00:16:26.958
KD7SWQ-7 KD7SWQ-7 37.04km 18° 2024-02-28 02:26:04.352
BD4TXJ-R BD4TXJ-R 40.87km 262° 2024-03-02 21:32:34.829
BD4TWO-10 BD4TWO-10 35.29km 263° 2024-03-01 14:35:07.015
KN6MJA-N KN6MJA-N 30.30km 263° 2024-02-02 14:38:14.885
KN6YBP-9 KN6YBP-9 36.55km 234° 2024-02-11 09:49:50.059
呼号 距离 位置时刻
BD4QDP-1 BD4QDP-1 6.43km 282° 2024-02-27 08:01:36.006
BD4QDP-10 BD4QDP-10 4.28km 276° 2024-02-26 13:56:58.66
N2VGC-D N2VGC-D 6.39km 296° 2024-03-02 21:37:56.796
BG4VRG-9 BG4VRG-9 1.37km 304° 2024-03-01 19:17:58.426
KJ6HI-B KJ6HI-B 6.20km 99° 2024-03-02 21:24:07.677
K9TAD-B K9TAD-B 22.58km 58° 2024-02-06 19:21:43.247
BI6NMZ-D BI6NMZ-D 31.47km 28° 2024-02-08 22:24:41.989
BG4VOL-9 BG4VOL-9 42.28km 71° 2024-03-02 21:40:08.762
KD7SWQ-9 KD7SWQ-9 36.82km 18° 2024-02-09 23:03:02.559
K6DOD-1 K6DOD-1 41.15km 13° 2024-02-10 03:26:38.954
BR4XZ-R BR4XZ-R 36.04km 261° 2024-03-01 18:15:29.313
KN6MJA-B KN6MJA-B 30.30km 263° 2024-02-02 14:37:54.646
KN6MJA-S KN6MJA-S 30.30km 263° 2024-02-02 14:37:45.251
BG4VRG-10 BG4VRG-10