BG4VRG-10 台站信息

BG4VRG-10 BG4VRG-10    新窗口
消息: suqian U 439650-8 T88.5 By AVRT7
最新位置: 118°20'35" E 33°57'0" N (OM93EW)   
最近时间: 2023-04-01 12:55:42
最新传递路径: BG4VRG-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 79
附加信息: 功率1W 天线高度49m 增益2dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG4VRG-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 48
2023-04-01 00:01:53
2023-04-01 07:21:35
121.49km 181° 2023-04-01 00:01:53 
BG4XXR-3 BG4XXR-3 4
2023-04-01 01:09:51
2023-04-01 03:01:51
179.54km 203° 2023-04-01 01:09:51 
BG4VRG-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4ERY-8 BH4ERY-8 6.79km 97° 2023-03-06 19:53:44.138
BG4VRG-13 BG4VRG-13 2.26km 49° 2023-03-18 14:20:03.554
KN6VVW-N KN6VVW-N 24.59km 21° 2023-03-27 06:28:58.779
W6TMI-S W6TMI-S 30.11km 8° 2023-03-10 12:39:10.514
W6MIN W6MIN 38.06km 312° 2023-03-03 06:00:23.186
BG4VOL-10 BG4VOL-10 44.83km 288° 2023-04-01 12:45:36.714
BG4IAJ-8 BG4IAJ-8 46.90km 343° 2023-03-22 17:44:59.323
BH4VQW-9 BH4VQW-9 18.58km 179° 2023-03-31 16:43:30.47
BD4TWO-10 BD4TWO-10 38.99km 106° 2023-03-31 23:00:28.439
BD4VGL-10 BD4VGL-10 34.04km 106° 2023-03-27 20:39:15.714
KN6JOD-B KN6JOD-B 49.79km 163° 2023-03-03 07:22:11.461
KN6JOD-S KN6JOD-S 49.79km 163° 2023-03-03 07:22:01.617
O6rKK-10 O6rKK-10 32.82km 119° 2023-03-24 13:33:12.538
呼号 距离 位置时刻
BG4VRG-9 BG4VRG-9 1.37km 56° 2023-04-01 12:41:11.015
KN6VVW-D KN6VVW-D 24.59km 21° 2023-03-28 04:26:31.456
W6TMI-B W6TMI-B 30.11km 8° 2023-03-10 12:39:18.029
N7FAM-N N7FAM-N 28.23km 335° 2023-03-18 01:23:19.07
N7EAL-1 N7EAL-1 38.60km 312° 2023-03-16 11:54:19.457
KD7SWQ-9 KD7SWQ-9 37.03km 339° 2023-03-29 21:54:51.259
KD7SWQ-7 KD7SWQ-7 39.77km 328° 2023-03-07 08:03:11.911
BG4VZC-9 BG4VZC-9 9.71km 175° 2023-04-01 07:29:05.693
BR4SN-10 BR4SN-10 36.17km 106° 2023-03-29 08:44:56.721
178 178 29.23km 105° 2023-03-23 15:13:13.904
KN6JOD-D KN6JOD-D 49.79km 163° 2023-04-01 09:32:03.508
W6TFK-10 W6TFK-10 32.97km 119° 2023-03-29 09:04:07.777
BG4VRG-10 BG4VRG-10