BG4RB-1 台站信息

BG4RB-1 BG4RB-1    新窗口
消息: _%
最新位置: 118°45'41" E 32°57'13" N    
最近时间: 2022-05-23 11:33:47
最新传递路径: BG4RB-1>SRUWS3,BI4TDQ-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10
数据包: 4
附加信息: 速度114.8km/h 方向256° 海拔-8.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG4RB-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG4VOS-10 BG4VOS-10 2 2022-05-23 11:18:14 2022-05-23 11:18:45 0.42km 178.0° 2022-05-23 11:18:45 
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 2 2022-05-23 11:23:47 2022-05-23 11:33:47 25.74km 7.0° 2022-05-23 11:33:47 
BG4RB-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4VQW-9 BH4VQW-9 21.31km 354° 2022-05-23 05:23:00.786
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 25.74km 352° 2022-05-23 13:03:26.068
呼号 距离 位置时刻
BG4VOS-10 BG4VOS-10 22.27km 356° 2022-05-23 13:01:12.148
BI4TCQ-12 BI4TCQ-12 48.43km 339° 2022-05-08 10:48:41.281
BG4RB-1 BG4RB-1