BG4RA-9 台站信息

BG4RA-9 BG4RA-9    新窗口
消息:
最新位置: 118°59'51" E 32°59'58" N (OM92LX)   
最近时间: 2023-05-29 21:05:15
最新传递路径: BG4RA-9>SSPPP9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10
数据包: 82
附加信息: 速度0.0km/h 方向317° 海拔35.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG4RA-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG4VOS-10 BG4VOS-10 56
2023-05-29 00:15:53
2023-05-29 21:05:15
18.20km 352.0° 2023-05-29 17:13:06 
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 26
2023-05-29 08:11:21
2023-05-29 18:52:34
26.94km 350.0° 2023-05-29 09:44:50 
BG4RA-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4RLR-15 BI4RLR-15 22.25km 22° 2023-05-23 14:26:37.616
BG4RB-9 BG4RB-9 3.92km 5° 2023-05-27 18:09:38.534
BH4VQW BH4VQW 2.55km 2° 2023-05-05 20:16:58.631
BG4QQ-R BG4QQ-R 40.28km 359° 2023-05-29 20:54:21.155
呼号 距离 位置时刻
BG6FFD-1 BG6FFD-1 36.58km 185° 2023-05-08 15:51:47.107
BG4VOS-10 BG4VOS-10 0.39km 7° 2023-05-29 21:09:43.87
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 3.41km 357° 2023-05-29 21:08:14.821
BI4XHX-R BI4XHX-R 40.28km 359° 2023-05-29 08:31:20.35
BG4RA-9 BG4RA-9