BG4KFK-9 台站信息

BG4KFK-9 BG4KFK-9    新窗口  历史数据
消息: 51G2S A0455.3Km 12.7V S7,
最新位置: 122°13'53" E 37°25'59" N (PM17CK)   
最近时间: 2024-06-18 17:52:21
最新传递路径: BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ
数据包: 657
附加信息: 速度0.0km/h 方向113° 海拔68.9m
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
BG4KFK-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG4IUJ-R BG4IUJ-R 20.90km 194° 2024-06-18 15:02:06.382
BD4KM-10 BD4KM-10 17.82km 300° 2024-06-18 17:53:37.995
BG4JDV-8 BG4JDV-8 15.88km 302° 2024-06-07 03:16:46.254
BD4KM-7 BD4KM-7 17.72km 300° 2024-06-18 12:29:59.166
BG4JDV-1 BG4JDV-1 15.03km 304° 2024-06-14 19:34:44.728
BG4JDV-7 BG4JDV-7 15.04km 304° 2024-06-14 19:40:24.272
G4KFK-9 G4KFK-9 4.68km 249° 2024-06-14 20:43:56.713
N6SET-B N6SET-B 14.59km 16° 2024-06-08 13:34:19.725
K6GWP-1 K6GWP-1 47.95km 0° 2024-05-30 04:29:56.634
BI4IMC-10 BI4IMC-10 49.58km 240° 2024-06-18 17:35:13.116
BG4IUJ-10 BG4IUJ-10 45.44km 232° 2024-06-15 17:50:33.723
BI4NQQ-10 BI4NQQ-10 38.32km 140° 2024-06-17 07:04:28.618
呼号 距离 位置时刻
BG4JDV-9 BG4JDV-9 15.51km 299° 2024-06-18 16:36:08.28
BD4KM-9 BD4KM-9 17.75km 300° 2024-06-18 17:54:15.555
TEST TEST 15.88km 302° 2024-06-06 13:39:33.487
BD4KM-8 BD4KM-8 17.66km 300° 2024-06-13 22:19:49.645
BT0EST BT0EST 15.05km 304° 2024-06-02 14:31:31.067
BH4JBV-5 BH4JBV-5 12.96km 309° 2024-06-17 23:40:12.803
N6SET  B N6SET B 14.59km 16° 2024-06-08 13:34:09.918
N6SET-N N6SET-N 14.59km 16° 2024-06-08 13:28:40.455
BI4IMC-7 BI4IMC-7 49.55km 240° 2024-05-24 16:29:03.137
BG4IUJ-Y BG4IUJ-Y 45.46km 232° 2024-06-14 00:06:00.31
BI4NQQ-9 BI4NQQ-9 38.33km 140° 2024-06-10 12:05:03.016
BG4KFK-9 BG4KFK-9