BG2RKH-10 台站信息

BG2RKH-10 BG2RKH-10    新窗口
消息: 144.640Mhz APRS iGATE 13.7V
最新位置: 123°23'53" E 41°44'29" N    
最近时间: 2022-05-17 09:38:20
最新传递路径: BG2RKH-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HAKATA
数据包: 0
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BG2RKH-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2VRN BG2VRN 36.37km 169° 2022-05-02 12:59:39.274
BG2VRN-2 BG2VRN-2 36.37km 169° 2022-05-02 12:59:42.617
BG2RKH-12 BG2RKH-12 7.50km 158° 2022-05-17 09:38:59.206
BH2TYX BH2TYX 9.76km 21° 2022-04-20 14:21:39.153
BH2UVN-8 BH2UVN-8 6.19km 17° 2022-05-14 14:29:23.965
BR2SY-S BR2SY-S 6.48km 13° 2022-05-18 14:51:28.876
BG2UDI-7 BG2UDI-7 7.67km 21° 2022-05-16 09:20:04.72
BG2RIW BG2RIW 21.51km 244° 2022-05-14 17:02:53.922
BG2RTZ-S BG2RTZ-S 4.26km 222° 2022-05-01 22:52:31.393
BG2RIW-9 BG2RIW-9 6.77km 276° 2022-04-22 20:14:18.863
BH2UJC-R BH2UJC-R 6.15km 318° 2022-04-29 11:32:27.256
BH2VDK BH2VDK 6.40km 335° 2022-04-26 13:21:37.199
BG2UDI-D BG2UDI-D 6.52km 352° 2022-05-18 15:04:16.953
BH2UTZ-2 BH2UTZ-2 8.98km 328° 2022-05-14 09:26:43.219
BH2UTZ-9 BH2UTZ-9 9.06km 328° 2022-05-08 14:33:21.877
BH2UTZ-S BH2UTZ-S 9.36km 324° 2022-05-18 14:50:34.854
BH2UUT-7 BH2UUT-7 11.21km 351° 2022-05-03 14:32:39.377
BG2QHW BG2QHW 14.69km 339° 2022-05-12 11:34:47.145
BR2RH-S BR2RH-S 11.90km 320° 2022-05-18 14:50:56.682
BH2RSJ-1 BH2RSJ-1 14.77km 7° 2022-05-04 18:16:11.431
BH2UUT-C BH2UUT-C 17.53km 3° 2022-04-29 00:29:23.24
BH2UUT-S BH2UUT-S 17.64km 2° 2022-04-29 00:45:03.974
BD2VAA BD2VAA 30.98km 2° 2022-05-17 21:20:03.984
BG2TGI BG2TGI 30.98km 2° 2022-05-12 10:13:37.357
BG2QHW-7 BG2QHW-7 35.43km 2° 2022-04-26 10:14:14.043
BR2RSY-B BR2RSY-B 20.70km 352° 2022-05-18 14:53:48.301
BG2QHW-9 BG2QHW-9 16.61km 338° 2022-05-18 15:04:39.943
BH2UUM-10 BH2UUM-10 23.59km 345° 2022-05-16 18:22:02.935
BH2UUM BH2UUM 23.61km 345° 2022-05-11 12:29:25.294
BH2RCV BH2RCV 25.33km 349° 2022-05-18 14:06:48.231
呼号 距离 位置时刻
BG2VRN-10 BG2VRN-10 36.37km 169° 2022-05-02 12:59:37.708
BG2VRN-9 BG2VRN-9 38.73km 185° 2022-04-20 08:10:08.984
BH2UVN-7 BH2UVN-7 4.94km 38° 2022-05-11 16:16:49.754
BR2RSA-10 BR2RSA-10 5.84km 22° 2022-05-18 15:04:26.975
BR2SY-B BR2SY-B 6.48km 13° 2022-05-18 14:51:13.888
BG2UDI-1 BG2UDI-1 7.55km 21° 2022-05-17 20:36:08.289
BG2SEX-R BG2SEX-R 8.73km 18° 2022-05-17 21:18:03.617
BG2RTZ-B BG2RTZ-B 4.26km 222° 2022-05-01 22:52:42.125
BG2RIW-10 BG2RIW-10 6.77km 276° 2022-05-17 11:53:09.765
BH2UJC-B BH2UJC-B 6.15km 318° 2022-04-29 11:10:35.3
BH2UJC-S BH2UJC-S 6.15km 318° 2022-04-29 11:10:25.004
BH2VDK-5 BH2VDK-5 6.42km 335° 2022-05-15 19:53:59.566
BG2UDI-S BG2UDI-S 6.52km 352° 2022-05-18 15:04:06.992
BH2UTZ-6 BH2UTZ-6 9.03km 323° 2022-05-17 23:41:16.929
BH2UTZ-E BH2UTZ-E 9.36km 324° 2022-05-18 14:50:34.863
BG2UES BG2UES 9.88km 356° 2022-05-11 11:32:55.271
BH2UQB BH2UQB 11.93km 341° 2022-04-24 23:34:46.492
BR2RH-B BR2RH-B 11.90km 320° 2022-05-18 14:51:06.662
BH2VQW-1 BH2VQW-1 17.20km 317° 2022-05-06 08:16:47.815
BH2UUT-9 BH2UUT-9 17.18km 2° 2022-04-30 15:01:36.037
BH2UUT-B BH2UUT-B 17.64km 2° 2022-04-29 00:45:13.126
BH2RSJ-9 BH2RSJ-9 19.43km 9° 2022-05-15 19:21:09.154
BG2QWX BG2QWX 30.98km 2° 2022-05-12 12:46:26.709
BG2VDA BG2VDA 30.98km 2° 2022-05-12 10:15:30.382
WS7PB-7 WS7PB-7 40.02km 0° 2022-05-15 02:32:11.048
BR2RSY-S BR2RSY-S 20.70km 352° 2022-05-18 14:53:38.374
BG2XXN BG2XXN 23.25km 344° 2022-05-08 10:46:09.278
BH2UUM-7 BH2UUM-7 23.59km 345° 2022-05-15 19:26:17.113
BH2UUM-R BH2UUM-R 23.61km 345° 2022-05-12 15:07:30.158
BG2RKH-10 BG2RKH-10