BG2JAU-9 台站信息

BG2JAU-9 BG2JAU-9    新窗口  历史数据
消息:
最新位置: 124°48'17" E 45°9'6" N (PN25JD)   
最近时间: 2024-05-09 18:13:50
最新传递路径: BG2JAU-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2CS
数据包: 0
附加信息: 速度13.0km/h 方向184°
其他SSID:
BG2JAU-9 BG2JAU-9