BG2EII-9 台站信息

BG2EII-9 BG2EII-9    新窗口
消息: 439.650 -8 79.7
最新位置: 126°29'9" E 45°41'0" N (PN35FQ)   
最近时间: 2023-05-28 11:05:03
最新传递路径: BG2EII-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 0
附加信息: 速度7.4km/h 方向251°
其他SSID:
BG2EII-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2AGN-6 BG2AGN-6 4.46km 344° 2023-05-29 17:36:50.2
BG2AGN-9 BG2AGN-9 5.34km 339° 2023-05-29 17:34:06.47
BG2DGX-7 BG2DGX-7 9.07km 354° 2023-05-11 06:58:45.086
BG2EPH BG2EPH 14.64km 5° 2023-05-27 16:37:21.252
BG2FGS-7 BG2FGS-7 11.82km 359° 2023-05-24 06:45:02.239
BG2BIL BG2BIL 16.19km 354° 2023-05-19 01:33:31.491
BG2BIL-Y BG2BIL-Y 9.30km 307° 2023-05-29 17:29:23.442
BG2FGS-B BG2FGS-B 12.35km 343° 2023-05-29 19:40:18.271
BG2FGQ-R BG2FGQ-R 12.16km 333° 2023-05-21 08:03:46.956
BG2ENW-9 BG2ENW-9 13.41km 339° 2023-05-27 19:02:59.762
BG2CRG BG2CRG 14.80km 299° 2023-05-07 10:45:49.987
呼号 距离 位置时刻
BR2HRB-10 BR2HRB-10 4.43km 349° 2023-05-29 19:47:43.304
BG2CLX-N BG2CLX-N 6.46km 342° 2023-05-29 19:37:44.433
BG2EPH-9 BG2EPH-9 14.62km 5° 2023-05-27 16:33:11.59
BG2EPH-10 BG2EPH-10 14.65km 5° 2023-05-27 16:25:58.615
BG2CPY-15 BG2CPY-15 13.70km 359° 2023-05-08 13:09:17.935
BG2FGQ-9 BG2FGQ-9 16.29km 353° 2023-05-02 12:21:17.131
BG2CQE-7 BG2CQE-7 10.11km 321° 2023-05-29 13:56:49.738
BG2FGS-S BG2FGS-S 12.35km 343° 2023-05-29 19:40:08.251
BG2ENW-10 BG2ENW-10 13.37km 339° 2023-05-27 19:04:32.175
BR2AG-10 BR2AG-10 13.25km 335° 2023-05-29 19:47:42.748
BG2DUX-7 BG2DUX-7 25.81km 324° 2023-05-29 19:22:08.748
BG2EII-9 BG2EII-9