BG2EFY-9 台站信息

BG2EFY-9 BG2EFY-9    新窗口  历史数据
消息: S:9/9 R:-69 T:43°C P:13.3V
最新状态: C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,日入室中暗,荆薪代明烛。
最新位置: 125°9'17" E 46°32'50" N (PN26NN)   
最近时间: 2024-07-23 17:00:53
最新传递路径: BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA
数据包: 470
附加信息: 速度0.0km/h 方向161° 海拔138.1m
设备: RailGun:Aprs4G(tracker)
其他SSID:
BG2EFY-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2FQR-12 BG2FQR-12 22.05km 260° 2024-07-18 16:57:37.047
BG2EFX-11 BG2EFX-11 21.58km 266° 2024-06-27 10:59:22.429
BG2EFX-9 BG2EFX-9 18.97km 273° 2024-07-23 17:45:48.818
BG2EWN-9 BG2EWN-9 19.51km 284° 2024-07-23 20:27:50.317
BG2FQR-7 BG2FQR-7 24.10km 288° 2024-07-16 12:04:13.326
BG2EWN-10 BG2EWN-10 21.56km 298° 2024-06-27 12:07:34.71
BG2CPF-14 BG2CPF-14 3.90km 218° 2024-07-11 18:02:05.398
BG2DEZ-9 BG2DEZ-9 2.82km 231° 2024-07-13 11:33:16.484
BG2EFY-7 BG2EFY-7 0.08km 153° 2024-07-11 20:32:23.712
BR2DQ-10 BR2DQ-10 5.60km 320° 2024-07-23 23:39:28.42
BG7LAR-9 BG7LAR-9 3.82km 328° 2024-07-23 17:24:31.141
BG2FAS-1 BG2FAS-1 5.20km 1° 2024-07-10 18:23:58.667
BG2ATH-9 BG2ATH-9 7.32km 346° 2024-07-03 07:18:38.293
BG2FQR-0 BG2FQR-0 22.06km 259° 2024-07-09 19:30:04.759
BG2CTW-12 BG2CTW-12 4.98km 20° 2024-07-11 16:25:53.404
BG2CTW-1 BG2CTW-1 4.99km 21° 2024-07-23 13:19:07.23
BG2FAS-7 BG2FAS-7 5.94km 2° 2024-07-20 14:37:48.493
呼号 距离 位置时刻
BG2EFX-12 BG2EFX-12 21.57km 266° 2024-07-19 07:50:42.073
BG2EFX-10 BG2EFX-10 19.14km 273° 2024-07-23 23:39:35.981
BG2EFX-5 BG2EFX-5 18.72km 276° 2024-07-10 20:21:20.381
BG2GDS-7 BG2GDS-7 18.24km 283° 2024-07-07 12:48:28.018
BG2COY-5 BG2COY-5 20.47km 286° 2024-07-14 11:31:16.844
BG2CPF-1 BG2CPF-1 3.89km 219° 2024-07-23 18:24:58.63
BG2CPF-5 BG2CPF-5 3.86km 218° 2024-07-03 18:17:52.017
BG2EFY-1 BG2EFY-1 0.08km 153° 2024-07-11 17:45:42.432
BG2DEX-9 BG2DEX-9 4.61km 305° 2024-07-23 08:58:50.658
BG2CTW-9 BG2CTW-9 1.30km 306° 2024-07-23 22:11:29.163
BG2EFX-7 BG2EFX-7 3.95km 333° 2024-07-21 15:12:59.485
BG2GBZ-9 BG2GBZ-9 9.57km 333° 2024-07-23 23:43:50.197
BG2FQR-9 BG2FQR-9 22.06km 259° 2024-07-21 21:47:31.157
BG2EFY-5 BG2EFY-5 12.73km 239° 2024-06-28 15:54:44.448
BG2CST-1 BG2CST-1 4.99km 20° 2024-07-20 16:19:43.75
BG2CPF-10 BG2CPF-10 5.01km 21° 2024-07-03 14:53:59.528
BG2FAS-2 BG2FAS-2 5.95km 3° 2024-07-22 09:19:37.902
BG2EFY-9 BG2EFY-9