BG2CFN-10 台站信息

BG2CFN-10 BG2CFN-10    新窗口  历史数据
消息: HT 3.8V
最新位置: 125°8'4" E 46°38'12" N (PN26NP)   
最近时间: 2024-06-04 23:08:02
最新传递路径: BG2CFN-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 0
其他SSID:
BG2CFN-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2EFX-9 BG2EFX-9 22.97km 240° 2024-06-18 14:33:14.686
BG2FQR-7 BG2FQR-7 20.09km 250° 2024-06-03 09:39:24.35
BG2GDS-7 BG2GDS-7 17.17km 250° 2024-06-17 20:28:43.074
BG2EWN-9 BG2EWN-9 17.44km 271° 2024-06-18 09:49:31.74
BR2DQ-10 BR2DQ-10 6.03km 200° 2024-06-18 16:34:36.756
BG2GBZ-9 BG2GBZ-9 8.08km 174° 2024-06-18 07:50:46.185
BG2CTW-N BG2CTW-N 7.94km 170° 2024-06-13 21:07:20.119
BG2FAS-7 BG2FAS-7 5.57km 163° 2024-06-12 17:17:11.881
BG7LAR-9 BG7LAR-9 2.88km 183° 2024-06-18 07:09:55.07
BG2BHD-7 BG2BHD-7 3.06km 100° 2024-06-15 08:07:44.556
呼号 距离 位置时刻
BG2EWN-10 BG2EWN-10 20.93km 243° 2024-06-12 22:42:37.085
BG2EFX-10 BG2EFX-10 19.71km 243° 2024-06-18 15:52:58.457
BG2FQR-9 BG2FQR-9 19.53km 269° 2024-06-17 22:49:43.419
BG2EFY-5 BG2EFY-5 10.21km 171° 2024-06-17 20:06:03.213
BG2CTW-9 BG2CTW-9 9.11km 176° 2024-06-09 20:40:14.007
BG2CPF-N BG2CPF-N 7.94km 170° 2024-06-11 17:47:38.673
BG2DEX-9 BG2DEX-9 5.31km 170° 2024-06-18 15:51:29.011
BG2FAS BG2FAS 3.00km 185° 2024-06-12 14:45:17.733
BG2CPF-5 BG2CPF-5 6.32km 145° 2024-06-08 11:52:27.26
BG2CFN-10 BG2CFN-10