BG0DPT-6 台站信息

BG0DPT-6 BG0DPT-6    新窗口
消息:
最新位置: 87°35'42" E 43°50'30" N (NN33TU)   
最近时间: 2022-11-27 14:11:51
最新传递路径: BG0DPT-6>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA
数据包: 0
附加信息: 速度0.0km/h 方向290°
其他SSID:
BG0DPT-6当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG0DKV-N BG0DKV-N 46.68km 213° 2022-11-21 20:50:30.606
BG0DAP BG0DAP 7.89km 213° 2022-11-17 22:03:30.297
BG0DPT-5 BG0DPT-5 0.04km 26° 2022-12-01 15:26:34.817
BG0DOW BG0DOW 1.28km 308° 2022-11-25 02:38:45.308
BG0DPT-12 BG0DPT-12 0.30km 346° 2022-11-25 20:48:35.054
BG0DPT-11 BG0DPT-11 0.70km 24° 2022-11-18 16:12:37.448
BG0BPZ-1 BG0BPZ-1 2.20km 101° 2022-11-29 16:33:50.086
BG0BNN-7 BG0BNN-7 29.15km 294° 2022-11-26 18:10:32.437
BG0BNN-B BG0BNN-B 28.65km 296° 2022-12-02 11:52:18.032
BG0BNN-S BG0BNN-S 28.65km 296° 2022-12-02 11:52:07.807
BG0AXE-1 BG0AXE-1 29.38km 300° 2022-12-02 11:51:58.18
BG0AXE-E BG0AXE-E 30.83km 303° 2022-11-28 23:27:00.538
BG0AXE-D BG0AXE-D 30.84km 303° 2022-12-02 11:39:38.616
BG0AXE-S BG0AXE-S 30.84km 303° 2022-12-02 11:39:38.376
BG0AWA-N BG0AWA-N 29.41km 303° 2022-11-16 12:07:38.824
BG0AQM-R BG0AQM-R 3.76km 337° 2022-11-06 19:42:30.199
BG0BBB-1 BG0BBB-1 2.14km 21° 2022-12-02 11:52:05.802
BG1DXR-1 BG1DXR-1 33.14km 16° 2022-11-19 16:11:29.559
呼号 距离 位置时刻
BG0AVP-N BG0AVP-N 44.94km 212° 2022-11-17 18:41:39.036
BG0DPT-4 BG0DPT-4 0.11km 124° 2022-12-01 20:12:42.424
BG0DPT-9 BG0DPT-9 0.08km 37° 2022-11-25 10:22:06.368
BG0DOW-10 BG0DOW-10 1.30km 309° 2022-11-18 19:40:10.627
BG0DPT-10 BG0DPT-10 0.49km 13° 2022-12-02 11:45:41.888
BG0DPT BG0DPT 0.86km 7° 2022-12-01 17:22:54.619
BG0BPZ BG0BPZ 5.98km 95° 2022-12-01 17:13:03.836
BG0BNN-5 BG0BNN-5 28.84km 294° 2022-11-26 16:04:22.045
BG0BNN-C BG0BNN-C 28.65km 296° 2022-11-19 08:13:50.385
BG0AXE-5 BG0AXE-5 29.23km 297° 2022-11-24 18:49:37.108
BG0AXE-10 BG0AXE-10 30.59km 301° 2022-11-26 23:40:25.497
BG0AXE-B BG0AXE-B 30.84km 303° 2022-11-05 18:51:39.589
BG0AXE-N BG0AXE-N 30.84km 303° 2022-12-02 08:16:28.424
BG0AWA-A BG0AWA-A 29.41km 303° 2022-11-16 12:08:18.838
BG0AWA-S BG0AWA-S 29.41km 303° 2022-11-16 12:08:08.782
BG0BBB-10 BG0BBB-10 1.96km 14° 2022-11-08 21:29:07.525
BG0BBB BG0BBB 1.92km 43° 2022-11-27 11:53:39.635
BG0DPT-6 BG0DPT-6