BG0DLR 台站信息

BG0DLR BG0DLR    新窗口
消息:
最新位置: 82°4'34" E 44°51'44" N (NN14AU)   
最近时间: 2023-05-26 00:05:49
最新传递路径: BG0DLR>APBM1D,BG0DLR,DMR*,qAR,BG0DLR
数据包: 0
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
BG0DLR当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG0BBH BG0BBH 0.12km 59° 2023-05-09 22:59:30.051
BG0CNS-N BG0CNS-N 4.15km 350° 2023-05-29 08:28:38.438
BG0CNS-Y BG0CNS-Y 4.17km 350° 2023-05-24 00:01:44.709
呼号 距离 位置时刻
BG0DLR-R BG0DLR-R 0.12km 48° 2023-05-19 23:52:31.692
BG0CNS-9 BG0CNS-9 4.17km 350° 2023-05-24 00:01:51.689
BG0DLR BG0DLR