BG0BBB-12 台站信息

BG0BBB-12 BG0BBB-12    新窗口
消息: APRS TangShan iGate 144.640MHz QTH Urumqi 12.2V
最新位置: 117°57'42" E 39°38'35" N    
最近时间: 2022-06-29 17:10:59
最新传递路径: BG0BBB-12>APET51,WIDE1-1,qAS,BG0BBB-11
数据包: 1025
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG0BBB-12的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG0BBB-11 BG0BBB-11 1025 2022-06-29 00:00:23 2022-06-29 17:10:59 0.00km 180.0° 2022-06-29 00:00:23 
BG0BBB-12当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BA3MV-B BA3MV-B 32.55km 183° 2022-06-01 21:01:28.054
BH3PXX BH3PXX 17.09km 281° 2022-05-31 19:07:10.834
BH3PXX-7 BH3PXX-7 17.09km 281° 2022-05-31 19:07:09.03
BI3OPX-3 BI3OPX-3 21.57km 290° 2022-06-27 04:39:30.628
I3NFU-4 I3NFU-4 47.19km 314° 2022-06-25 07:46:28.109
呼号 距离 位置时刻
BA3MV-S BA3MV-S 32.55km 183° 2022-06-01 21:01:27.995
BH3PXX-10 BH3PXX-10 17.09km 281° 2022-05-31 19:07:04.729
BI3QIY BI3QIY 18.18km 299° 2022-06-06 16:50:54.012
BI3NFU-4 BI3NFU-4 47.20km 314° 2022-06-28 18:58:55.881
BG0BBB-12 BG0BBB-12