BD8CRQ-10 台站信息

BD8CRQ-10 BD8CRQ-10    新窗口  历史数据
消息: 438.650MHz Direwolf iGate running on NanoPi M1(RX Only)
最新位置: 104°6'5" E 30°32'26" N (OM20BM)   
最近时间: 2023-09-24 00:43:15
最新传递路径: BD8CRQ-10>APDW16,TCPIP*,qAC,T2CS
数据包: 5
设备: WB2OSZ:DireWolf()
其他SSID:
BD8CRQ-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BY8DX-1 BY8DX-1 16
2023-09-24 00:12:31
2023-09-24 00:52:31
124.91km 182° 2023-09-24 00:12:31 
BD8CRQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI1LYT-N BI1LYT-N 22.60km 180° 2023-09-18 23:23:33.316
BD8CSZ-10 BD8CSZ-10 15.51km 180° 2023-09-17 15:59:55.873
B0TEST B0TEST 4.60km 155° 2023-08-31 20:14:54.17
BD8CJK-9 BD8CJK-9 3.67km 257° 2023-09-03 00:28:01.656
BD8CJK-1 BD8CJK-1 3.68km 258° 2023-09-02 20:33:07.192
BD8CIQ-10 BD8CIQ-10 3.17km 264° 2023-08-22 14:48:10.095
BDTEST-2 BDTEST-2 0.97km 216° 2023-08-31 21:25:26.986
BD8CRQ-7 BD8CRQ-7 0.72km 258° 2023-09-23 14:13:52.027
BDTEST-1 BDTEST-1 0.91km 90° 2023-08-29 20:09:08.326
BD8CQW-7 BD8CQW-7 19.30km 102° 2023-09-20 10:30:26.615
BD8BFK-B BD8BFK-B 8.10km 343° 2023-09-24 00:22:59.952
BD8BFK-S BD8BFK-S 8.10km 343° 2023-09-24 00:22:49.729
BD4VUU-5 BD4VUU-5 10.12km 19° 2023-09-23 21:36:21.383
BI8DHC-8 BI8DHC-8 10.41km 12° 2023-09-21 21:45:41.882
BI1LYT-7 BI1LYT-7 8.51km 65° 2023-09-17 08:57:59.687
BH8BOD-B BH8BOD-B 11.69km 30° 2023-09-24 00:47:08.295
BH8BOD-R BH8BOD-R 11.69km 30° 2023-09-13 14:06:06.368
BA8CW-C BA8CW-C 13.67km 353° 2023-09-03 17:16:50.544
BD8AES-5 BD8AES-5 15.50km 347° 2023-08-29 17:54:12.107
BD8ACO-5 BD8ACO-5 15.46km 351° 2023-09-12 17:00:29.75
DM1701-7 DM1701-7 14.80km 356° 2023-09-11 20:54:16.921
BG8APZ-9 BG8APZ-9 14.34km 17° 2023-09-18 16:46:59.568
BD8CJJ-7 BD8CJJ-7 17.97km 352° 2023-09-14 15:58:59.836
BD8CQW-9 BD8CQW-9 19.66km 8° 2023-09-22 11:12:32.508
BD8CKF-3 BD8CKF-3 18.85km 33° 2023-08-23 11:59:19.901
BD8CKF-12 BD8CKF-12 19.30km 24° 2023-08-19 18:55:10.557
BD8CKF BD8CKF 19.33km 25° 2023-08-26 16:18:10.298
BD8CKA BD8CKA 20.77km 19° 2023-08-29 15:27:05.983
BD8CQW-4 BD8CQW-4 30.17km 356° 2023-09-19 22:57:55.909
BI8BVW-1 BI8BVW-1 27.81km 12° 2023-09-22 11:07:56.796
BH8DHV-11 BH8DHV-11 31.03km 17° 2023-09-06 19:05:37.988
BH8DHV-B BH8DHV-B 32.33km 9° 2023-09-20 17:15:23.233
BH8DHV-S BH8DHV-S 32.33km 9° 2023-09-20 17:15:12.716
BI8EWL-S BI8EWL-S 32.89km 11° 2023-08-21 15:29:17.522
BD8CFG-9 BD8CFG-9 49.90km 25° 2023-09-14 09:51:12.67
BI8DTL-B BI8DTL-B 19.30km 196° 2023-09-14 22:00:12.976
BG8BCX-9 BG8BCX-9 13.05km 219° 2023-09-02 16:21:57.426
BI8CSI-1 BI8CSI-1 42.22km 283° 2023-09-13 11:01:04.212
BH4UDM-10 BH4UDM-10 30.96km 299° 2023-09-24 00:43:48.237
BD8CBU-6 BD8CBU-6 19.72km 280° 2023-09-03 08:42:18.317
BI8BVW-13 BI8BVW-13 7.79km 315° 2023-09-23 00:32:51.684
BD8AVK-7 BD8AVK-7 14.73km 314° 2023-09-02 14:54:31.874
BD8CKD-10 BD8CKD-10 24.57km 328° 2023-09-16 23:59:24.739
BI8FXF-10 BI8FXF-10 18.00km 325° 2023-09-17 10:58:32.532
BD8AIS-9 BD8AIS-9 14.36km 334° 2023-09-23 06:59:28.51
BD8AIS-7 BD8AIS-7 14.35km 334° 2023-09-05 17:07:08.474
BD8CIP-7 BD8CIP-7 20.13km 334° 2023-09-18 10:31:04.724
BD8CKA-9 BD8CKA-9 22.47km 331° 2023-08-29 13:42:04.773
BI8EFI-9 BI8EFI-9 39.86km 324° 2023-09-12 17:13:09.649
BH3FGV-2 BH3FGV-2 31.68km 328° 2023-09-20 22:39:44.258
BH3FGV BH3FGV 31.64km 329° 2023-09-23 15:38:32.115
BD8CJA-7 BD8CJA-7 30.46km 337° 2023-08-22 18:36:30.862
BD8CJA-5 BD8CJA-5 30.43km 337° 2023-08-22 18:31:53.196
呼号 距离 位置时刻
BD8CSZ-9 BD8CSZ-9 15.39km 188° 2023-09-17 18:51:26.974
BD8COB-10 BD8COB-10 11.35km 196° 2023-08-30 17:11:12.144
BD8CJK BD8CJK 3.62km 251° 2023-09-06 15:39:32.675
BD8CJK-4 BD8CJK-4 3.65km 258° 2023-09-23 17:06:10.185
BD8CJK-7 BD8CJK-7 3.30km 257° 2023-09-03 18:34:30.669
BDTEST BDTEST 0.97km 216° 2023-08-31 20:54:37.976
BDTEST-7 BDTEST-7 0.98km 245° 2023-08-31 21:04:58.197
BD8BPT BD8BPT 2.23km 288° 2023-09-23 17:15:58.381
BI8DTL-6 BI8DTL-6 2.35km 25° 2023-09-14 21:58:41.994
DEVIN-4 DEVIN-4 44.10km 107° 2023-09-04 14:54:32.764
BD8BFK-R BD8BFK-R 8.10km 343° 2023-09-12 16:48:30.173
BD8CMP-5 BD8CMP-5 9.12km 8° 2023-09-02 22:42:07.345
BI8DHC BI8DHC 10.41km 12° 2023-08-28 15:31:36.484
BI8DHC-5 BI8DHC-5 11.42km 7° 2023-09-21 06:58:31.378
BI1CWO-7 BI1CWO-7 10.99km 30° 2023-09-19 09:30:09.917
BH8BOD-D BH8BOD-D 11.69km 30° 2023-09-13 14:27:33.674
BH8BOD-S BH8BOD-S 11.69km 30° 2023-09-24 00:46:58.479
BA8CW-S BA8CW-S 13.67km 353° 2023-09-03 17:16:40.56
BD8ACO-10 BD8ACO-10 14.74km 351° 2023-09-24 00:45:52.427
BD8ACO-7 BD8ACO-7 14.80km 356° 2023-09-21 15:45:47.868
BG8APZ-10 BG8APZ-10 14.34km 17° 2023-09-18 16:46:56.49
BD8CJJ-5 BD8CJJ-5 17.97km 352° 2023-08-24 17:37:02.74
BD8CJJ-9 BD8CJJ-9 17.96km 352° 2023-08-28 16:57:45.633
BG8APZ-Y BG8APZ-Y 14.82km 19° 2023-08-19 16:35:50.958
BD8CKF-9 BD8CKF-9 19.17km 24° 2023-08-17 22:02:19.8
BD8CKF-5 BD8CKF-5 19.29km 25° 2023-09-08 23:20:22.443
BD8CKF-7 BD8CKF-7 19.33km 25° 2023-09-07 22:08:22.929
BI8DAE-5 BI8DAE-5 20.89km 13° 2023-09-19 16:18:03.309
BD8CQW-R BD8CQW-R 30.21km 356° 2023-09-23 14:46:53.47
BG8DIV-9 BG8DIV-9 30.98km 11° 2023-09-03 09:12:58.697
BI8DAE-9 BI8DAE-9 32.72km 8° 2023-08-31 09:29:39.437
BH8DHV-N BH8DHV-N 32.33km 9° 2023-09-19 19:22:56.397
BI8EWL-B BI8EWL-B 32.89km 11° 2023-08-21 15:29:27.851
BH8DHV-2 BH8DHV-2 32.09km 17° 2023-09-23 22:34:11.61
BD8MON-7 BD8MON-7 44.80km 256° 2023-08-28 11:57:00.66
BI8DTL-S BI8DTL-S 19.30km 196° 2023-09-14 22:00:02.338
BH8FNP-9 BH8FNP-9 6.05km 246° 2023-08-24 07:30:25.851
BI8CSI-4 BI8CSI-4 42.76km 283° 2023-08-28 07:15:37.118
BD8AQN BD8AQN 26.42km 307° 2023-09-20 14:51:32.807
BD8CBU-7 BD8CBU-7 14.59km 285° 2023-09-14 04:41:01.559
BI8BVW-10 BI8BVW-10 7.83km 316° 2023-09-24 00:52:31.916
BD8AES-7 BD8AES-7 12.64km 329° 2023-08-16 12:30:56.663
BD8CKD-5 BD8CKD-5 24.57km 328° 2023-09-19 18:01:35.115
BD8AIS BD8AIS 14.30km 331° 2023-09-23 22:24:38.48
BD8AIS-1 BD8AIS-1 14.35km 334° 2023-09-06 08:17:31.056
BI8EJQ-7 BI8EJQ-7 20.09km 333° 2023-09-02 23:54:43.557
BI8FYU-9 BI8FYU-9 19.79km 336° 2023-09-23 19:08:00.412
BD7OXR-10 BD7OXR-10 38.58km 309° 2023-09-18 20:12:51.581
BD8CCB-7 BD8CCB-7 25.77km 329° 2023-08-28 22:09:53.628
BH8BXB-9 BH8BXB-9 32.47km 329° 2023-09-21 08:01:53.152
BD8CAT-9 BD8CAT-9 30.94km 333° 2023-08-22 19:26:16.501
BD8CJA-10 BD8CJA-10 30.43km 337° 2023-08-22 18:30:57.842
BD8CRQ-10 BD8CRQ-10