BD7MWZ-10 台站信息

BD7MWZ-10 BD7MWZ-10    新窗口  历史数据
消息: 12.4V +34.7C 1005hPa
最新状态: 144.640MHz AVRT7plus 20170621
最新位置: 113°34'30" E 22°16'45" N (OL62SG)   
最近时间: 2024-04-23 12:21:35
最新传递路径: BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI
数据包: 38
附加信息: 功率1W 天线高度49m 增益8dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BD7MWZ-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BG7LDM-3 BG7LDM-3 1
2024-04-23 11:23:08
2024-04-23 11:23:08
84.70km 2° 2024-04-23 11:23:08 
VR2KP-2 VR2KP-2 10
2024-04-23 05:46:38
2024-04-23 08:04:39
67.25km 82° 2024-04-23 05:46:38 
VR2KP-1 VR2KP-1 7
2024-04-23 04:29:55
2024-04-23 09:48:46
67.80km 82° 2024-04-23 04:29:55 
BH7IRN-3 BH7IRN-3 65
2024-04-23 00:08:20
2024-04-23 12:28:24
67.49km 161° 2024-04-23 00:08:20 
BG7OPI-2 BG7OPI-2 190
2024-04-23 00:01:33
2024-04-23 12:28:25
41.82km 54° 2024-04-23 00:01:33 
BD7MWZ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
XX9DV  B XX9DV B 31.75km 234° 2024-04-04 00:09:11.713
XX9DV-D XX9DV-D 31.75km 234° 2024-04-04 00:06:22.031
bg7chn-2 bg7chn-2 9.80km 192° 2024-04-23 12:24:10.652
VR2ZOF-4G VR2ZOF-4G 30.56km 96° 2024-04-21 11:38:04.095
BL7JV-N BL7JV-N 27.81km 311° 2024-04-23 12:22:55.587
BD7NJB-5G BD7NJB-5G 38.02km 314° 2024-04-23 12:10:35.582
BA7NFI BA7NFI 35.19km 323° 2024-04-22 23:18:12.178
BL7JV-R BL7JV-R 27.01km 325° 2024-03-31 13:09:28.88
BG0EIC-9 BG0EIC-9 34.96km 340° 2024-04-13 01:49:53.334
bg7chn-1 bg7chn-1 1.60km 177° 2024-04-23 12:22:46.771
BG7OPI-2 BG7OPI-2 41.82km 55° 2024-04-23 12:28:25.666
BD7PSP-7 BD7PSP-7 45.05km 49° 2024-04-06 17:20:49.493
BA7MAK-9 BA7MAK-9 46.17km 43° 2024-04-15 20:35:28.47
VR2VEE-4 VR2VEE-4 46.13km 106° 2024-03-28 23:05:42.208
VR2XQU-5 VR2XQU-5 47.78km 99° 2024-04-07 13:37:47.685
BG5UNN-10 BG5UNN-10 41.34km 87° 2024-04-22 18:32:33.215
VR2YVK Z VR2YVK Z 41.94km 75° 2024-04-17 18:48:06.622
VR2YVK-Z VR2YVK-Z 41.94km 75° 2024-04-17 18:48:17.227
VR2YVK D VR2YVK D 42.34km 75° 2024-04-14 19:22:03.891
VR2YVK-D VR2YVK-D 42.34km 75° 2024-04-14 19:22:13.049
VR2ZTW C VR2ZTW C 42.34km 75° 2024-04-20 17:00:44.082
VR2ZTW-S VR2ZTW-S 42.34km 75° 2024-03-27 13:12:11.981
VR2ZOF-10 VR2ZOF-10 42.86km 73° 2024-04-23 12:14:24.14
BD7KCJ-10 BD7KCJ-10 47.47km 52° 2024-04-22 19:52:37.368
呼号 距离 位置时刻
XX9DV-B XX9DV-B 31.75km 234° 2024-04-04 00:09:23.428
BA7JAS BA7JAS 5.65km 215° 2024-03-27 13:39:37.971
VR2VDP-9 VR2VDP-9 8.96km 115° 2024-04-20 19:38:27.543
BD7OE-9 BD7OE-9 4.56km 267° 2024-04-06 12:44:19.458
BD7NJB-10 BD7NJB-10 43.42km 310° 2024-04-23 12:27:31.591
BD7NJB BD7NJB 38.12km 314° 2024-04-22 12:18:28.957
BL7JV-D BL7JV-D 27.01km 325° 2024-03-31 16:44:56.87
BA7NFI-5 BA7NFI-5 33.47km 327° 2024-04-22 21:27:40.095
BI7ILX-1 BI7ILX-1 30.26km 342° 2024-04-01 01:29:54.015
BH7PBE-11 BH7PBE-11 34.64km 12° 2024-04-23 12:28:09.638
BG7ZJH-10 BG7ZJH-10 43.53km 48° 2024-04-04 14:20:13.001
BD7PDP-9 BD7PDP-9 44.30km 43° 2024-04-20 08:59:34.4
BD7LJM-15 BD7LJM-15 39.09km 7° 2024-04-23 12:25:51.226
VR2UGX-10 VR2UGX-10 48.06km 100° 2024-04-15 21:45:09.099
VR2VHW-10 VR2VHW-10 37.10km 87° 2024-04-08 02:47:33.357
VR2YVK-7 VR2YVK-7 39.99km 77° 2024-04-17 17:43:06.738
VR2YVK-S VR2YVK-S 41.94km 75° 2024-03-27 14:22:27.399
VR2YVK C VR2YVK C 42.34km 75° 2024-04-11 06:50:56.931
VR2YVK-C VR2YVK-C 42.34km 75° 2024-04-11 06:51:07.063
VR2YVK-N VR2YVK-N 42.34km 75° 2024-04-11 06:49:46.53
VR2ZTW-C VR2ZTW-C 42.34km 75° 2024-04-20 17:00:52.453
VR2UNV-7 VR2UNV-7 37.21km 68° 2024-03-25 14:40:41.329
BD7PKZ-10 BD7PKZ-10 46.13km 51° 2024-04-18 09:06:29.107
BG1234 BG1234 49.85km 49° 2024-04-19 08:44:04.808
BD7MWZ-10 BD7MWZ-10