BD7MWZ-10 台站信息

BD7MWZ-10 BD7MWZ-10    新窗口
消息: 12.1V +28.7C 1019hPa
最新状态: 144.640MHz AVRT7plus 20170621
最新位置: 113°34'30" E 22°16'45" N    
最近时间: 2021-12-02 05:19:44
最新传递路径: BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 16
附加信息: 功率1W 天线高度49m 增益8dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BD7MWZ-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BH7KCJ-3 BH7KCJ-3 1 2021-12-02 05:05:54 2021-12-02 05:05:54 71.53km 304° 2021-12-02 05:05:54 
BG7OPI-2 BG7OPI-2 6 2021-12-02 03:52:40 2021-12-02 05:34:19 41.82km 308° 2021-12-02 03:52:40 
BD7MWZ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
XX9DV-R XX9DV-R 31.75km 123° 2021-11-21 01:28:10.953
BD7NJB-10 BD7NJB-10 43.42km 47° 2021-12-02 05:34:04.095
BD7NJB-6 BD7NJB-6 38.10km 43° 2021-11-27 16:43:11.138
BD7NJB-2 BD7NJB-2 38.11km 43° 2021-11-18 16:44:18.046
BD7JUN-8 BD7JUN-8 31.35km 20° 2021-11-22 16:27:43.415
BD7LJM-9 BD7LJM-9 3.50km 343° 2021-12-01 15:32:33.778
BG7OPI-2 BG7OPI-2 41.82km 309° 2021-12-02 05:34:19.275
BI7LVC-R BI7LVC-R 44.12km 317° 2021-12-02 05:29:00.791
BA7MY-3 BA7MY-3 44.71km 329° 2021-11-06 11:45:35.127
SZ790-R SZ790-R 48.13km 327° 2021-12-02 05:25:38.308
KE8LNE-N KE8LNE-N 47.40km 330° 2021-11-28 08:08:17.329
VR2UIP-16 VR2UIP-16 48.57km 275° 2021-12-02 05:24:54.939
VR2WVX-10 VR2WVX-10 43.63km 288° 2021-12-02 05:34:23.951
BA7LND BA7LND 40.73km 305° 2021-11-20 12:21:30.842
BH7JAG-C BH7JAG-C 45.60km 311° 2021-12-02 05:19:45.672
123 123 48.28km 313° 2021-11-27 23:22:19.816
BA7MIB-R BA7MIB-R 48.87km 315° 2021-12-02 05:24:02.239
呼号 距离 位置时刻
BL7JV-N BL7JV-N 27.81km 48° 2021-11-30 08:10:27.944
BD7NJB-9 BD7NJB-9 38.10km 43° 2021-11-30 12:20:51.809
BD7NJB BD7NJB 38.11km 43° 2021-11-25 15:02:10.735
BL7JV-R BL7JV-R 27.01km 34° 2021-11-22 15:03:21.679
BI7ILX-1 BI7ILX-1 30.26km 17° 2021-12-02 05:12:07.87
BH7PBE-11 BH7PBE-11 34.64km 349° 2021-12-02 05:33:49.31
BK7CPI-2 BK7CPI-2 41.82km 309° 2021-11-23 03:05:28.251
BA7MAK-9 BA7MAK-9 46.04km 321° 2021-12-02 00:39:47.465
KE8LNE-Y KE8LNE-Y 46.60km 331° 2021-11-12 23:37:39.395
BA7MIB-Y BA7MIB-Y 48.83km 321° 2021-11-18 20:32:47.167
VR2WOG-13 VR2WOG-13 39.53km 265° 2021-12-02 04:46:40.767
VR2ZST-11 VR2ZST-11 42.68km 289° 2021-12-02 05:34:33.449
VR2DOU-9 VR2DOU-9 41.25km 295° 2021-11-06 01:52:00.002
BA7JKP BA7JKP 44.70km 307° 2021-11-28 01:38:06.094
BH7JAG-S BH7JAG-S 45.60km 311° 2021-12-02 05:19:35.554
BG1234 BG1234 48.34km 313° 2021-12-01 18:00:28.284
BG6SVC-7 BG6SVC-7 47.57km 318° 2021-11-13 11:04:13.995
BD7MWZ-10 BD7MWZ-10