BD4XME-9 台站信息

BD4XME-9 BD4XME-9    新窗口  历史数据
消息: QQ:1829984129
最新位置: 117°11'29" E 34°13'22" N (OM84OF)   
最近时间: 2024-03-02 17:23:40
最新传递路径: BD4XME-9>STQSTL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR4XZ-11
数据包: 3
附加信息: 速度0.0km/h 方向250° 海拔52.0m
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4XME-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BR4XZ-11 BR4XZ-11 3
2024-03-02 11:09:32
2024-03-02 17:23:40
3.77km 23.0° 2024-03-02 15:03:21 
BD4XME-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4TWP-9 BD4TWP-9 18.68km 106° 2024-02-10 11:46:21.251
BH4VRM-9 BH4VRM-9 3.03km 353° 2024-02-12 14:58:12.372
BH4VQW-9 BH4VQW-9 6.34km 354° 2024-03-02 19:09:06.206
BR4XZ-10 BR4XZ-10 9.18km 61° 2024-03-02 21:06:24.074
BD4XPP-5 BD4XPP-5 23.91km 62° 2024-03-01 19:03:36.256
W1NCA-7 W1NCA-7 41.06km 174° 2024-02-15 11:38:43.671
呼号 距离 位置时刻
BD4WYP-7 BD4WYP-7 4.40km 308° 2024-02-14 19:43:35.061
BR4XZ-11 BR4XZ-11 3.64km 357° 2024-03-02 21:13:34.495
BH4VJV-10 BH4VJV-10 7.98km 0° 2024-02-14 15:58:57.46
BD4XPP-10 BD4XPP-10 23.57km 61° 2024-02-29 16:35:06.868
BH4VAP-N BH4VAP-N 35.13km 44° 2024-02-04 01:44:20.255
BD4XME-9 BD4XME-9