BD3QF-1 台站信息

BD3QF-1 BD3QF-1    新窗口
消息: APRS DIGI 13.7V
最新位置: 114°31'55" E 38°4'32" N    
最近时间: 2021-12-02 04:48:31
最新传递路径: BD3QF-1>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BA3QU
数据包: 3
附加信息: 功率9W 天线高度98m 增益9dB 无方向性
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD3QF-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BA3QU BA3QU 3 2021-12-02 00:48:23 2021-12-02 04:48:31 3.47km 272.0° 2021-12-02 00:48:23 
BD3QF-1直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BH1TIX-10 BH1TIX-10 5 2021-12-02 00:31:08 2021-12-02 04:41:18 63.56km 33° 2021-12-02 00:31:08 
BD3QF-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3RYK-R BI3RYK-R 46.84km 267° 2021-11-08 20:57:44.419
BI3QXD-1 BI3QXD-1 13.56km 254° 2021-11-13 17:36:39.505
BH3QBH-1 BH3QBH-1 9.70km 173° 2021-12-01 12:08:15.168
BI3QMN-3 BI3QMN-3 6.39km 184° 2021-11-21 17:34:22.626
BA3QU-9 BA3QU-9 7.03km 146° 2021-11-25 08:39:03.526
BD3OZH-9 BD3OZH-9 11.05km 262° 2021-11-27 17:09:11.69
BG3PVL-1 BG3PVL-1 7.37km 253° 2021-11-30 17:53:28.156
BD3OZH-7 BD3OZH-7 7.25km 250° 2021-11-28 16:59:21.819
BA3QU BA3QU 3.47km 273° 2021-12-02 02:32:29.977
BI3QMN-14 BI3QMN-14 2.40km 177° 2021-11-24 17:53:45.086
BI3ODE-1 BI3ODE-1 3.21km 105° 2021-11-18 19:53:16.532
BD3OU-9 BD3OU-9 39.53km 72° 2021-12-01 17:46:29.656
BI3OXY-1 BI3OXY-1 39.05km 186° 2021-11-27 12:33:12.438
呼号 距离 位置时刻
BG3PVL-N BG3PVL-N 25.57km 290° 2021-11-21 07:46:06.057
BI3QXD-2 BI3QXD-2 13.54km 254° 2021-11-13 17:37:48.576
BH3QBH BH3QBH 9.35km 170° 2021-11-14 14:39:20.305
BH3QBH-9 BH3QBH-9 8.16km 157° 2021-12-01 18:34:10.266
BD3OHU BD3OHU 19.64km 277° 2021-12-01 21:06:10.372
BD3OMK BD3OMK 11.87km 271° 2021-11-03 01:24:47.606
BG3PVL BG3PVL 7.29km 248° 2021-11-15 20:48:30.404
BD3OKU-7 BD3OKU-7 5.41km 235° 2021-11-17 09:08:11.485
BD3OEW-8 BD3OEW-8 5.94km 292° 2021-11-13 15:25:19.753
BD3OJM-7 BD3OJM-7 2.43km 147° 2021-11-22 13:07:23.423
BI3RYK-1 BI3RYK-1 16.17km 103° 2021-11-19 19:50:39.863
BI3PAA-9 BI3PAA-9 26.35km 36° 2021-12-01 10:05:17.641
BD3QF-1 BD3QF-1