BD3OPX-7 台站信息

BD3OPX-7 BD3OPX-7    新窗口
消息: _$
最新位置: 115°1'38" E 40°39'56" N    
最近时间: 2022-06-28 09:38:00
最新传递路径: BD3OPX-7>TPSYXL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD3OPX-10
数据包: 48
附加信息: 速度0.0km/h 方向94° 海拔681.0m
设备: Yaesu:FT1D(ht)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD3OPX-7的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD3OPX-10 BD3OPX-10 48 2022-06-28 08:46:19 2022-06-28 09:38:00 2.35km 262.0° 2022-06-28 08:46:19 
BD3OPX-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD3OQA BD3OQA 22.89km 45° 2022-06-15 17:35:14.51
呼号 距离 位置时刻
BD3OPX-10 BD3OPX-10 2.35km 262° 2022-06-28 09:21:12.144
BD3OPX-7 BD3OPX-7