BD1TX-1 台站信息

BD1TX-1 BD1TX-1    新窗口
消息: APRS IGATE DIGI 144.6400MHz WIFI 13.1V
最新位置: 119°35'53" E 39°55'52" N    
最近时间: 2021-12-01 18:07:27
最新传递路径: BD1TX-1>APLM3D,TCPIP*,qAC,T2TOKYO
数据包: 82
附加信息: 功率16W 天线高度98m 增益6dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD1TX-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD1TX-2 BD1TX-2 5 2021-12-01 01:35:52 2021-12-01 04:48:45 43.22km 117.0° 2021-12-01 01:35:52 
BD1TX-1直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BD1TX-2 BD1TX-2 55 2021-12-01 00:04:57 2021-12-01 17:34:28 43.22km 139° 2021-12-01 00:04:57 
BD1TX-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD3MHZ-7 BD3MHZ-7 4.09km 98° 2021-11-23 16:22:12.177
BD1TX-9 BD1TX-9 0.33km 126° 2021-12-01 15:55:23.373
KE6VWH-D KE6VWH-D 35.62km 276° 2021-12-01 07:50:39.677
BD1TX-2 BD1TX-2 43.22km 139° 2021-12-01 17:34:29.002
呼号 距离 位置时刻
BD1TX-7 BD1TX-7 0.40km 117° 2021-11-30 13:11:12.147
BI3QAM-R BI3QAM-R 1.12km 9° 2021-11-27 11:20:24.878
BD3MHZ-9 BD3MHZ-9 8.06km 135° 2021-11-30 19:45:20.907
BD3ORF-10 BD3ORF-10 40.32km 161° 2021-11-11 09:39:31.779
BD1TX-1 BD1TX-1