BD1TX-1 台站信息

BD1TX-1 BD1TX-1    新窗口  历史数据
消息: APRS IGATE DIGI 144.6400MHz WIFI 13.1V
最新位置: 119°35'53" E 39°55'52" N (OM99TW)   
最近时间: 2024-07-23 23:23:49
最新传递路径: BD1TX-1>APLM3D,TCPIP*,qAC,T2CHILE
数据包: 107
附加信息: 功率16W 天线高度98m 增益6dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
BD1TX-1直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BG2VZP-1 BG2VZP-1 1
2024-07-23 13:42:37
2024-07-23 13:42:37
205.32km 338° 2024-07-23 13:42:37 
BD1TX-3 BD1TX-3 76
2024-07-23 10:53:47
2024-07-23 16:56:11
5.11km 278° 2024-07-23 11:26:58 
BD1TX-2 BD1TX-2 147
2024-07-23 00:05:04
2024-07-23 23:19:45
43.22km 240° 2024-07-23 00:05:04 
BD1TX-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD3QDG-1 BD3QDG-1 6.05km 228° 2024-07-20 06:55:00.658
071-10 071-10 5.47km 250° 2024-07-06 19:48:56.217
BD1TX-3 BD1TX-3 1.72km 263° 2024-07-23 16:56:11.542
BD1TX-4 BD1TX-4 1.51km 262° 2024-07-11 10:03:32.595
BD3PYD BD3PYD 4.55km 340° 2024-06-29 12:11:34.003
BH1RWI-9 BH1RWI-9 27.09km 58° 2024-07-22 11:57:35.554
BD3MJJ-10 BD3MJJ-10 6.08km 278° 2024-06-25 11:15:44.912
QHD071-9 QHD071-9 7.04km 288° 2024-07-05 16:27:32.824
BI1NIS-9 BI1NIS-9 21.48km 225° 2024-06-25 21:34:46.011
呼号 距离 位置时刻
BD1TX BD1TX 4.22km 206° 2024-07-01 22:26:57.915
BH3QEM-7 BH3QEM-7 2.77km 283° 2024-07-18 14:13:52.709
BD1TX-7 BD1TX-7 1.71km 264° 2024-07-23 16:56:02.296
BD1TX-14 BD1TX-14 1.71km 266° 2024-07-23 16:56:10.571
BH8AEU-9 BH8AEU-9 4.76km 352° 2024-07-20 08:07:48.357
BH1OSW-7 BH1OSW-7 27.35km 73° 2024-07-23 22:21:20.164
QHD071 QHD071 6.97km 288° 2024-07-16 21:25:58.319
BD1TX-2 BD1TX-2 43.22km 241° 2024-07-23 23:19:45.61
BH1NTN-5 BH1NTN-5 20.95km 223° 2024-07-16 09:34:14.327
BD1TX-1 BD1TX-1