BD1TX-1 台站信息

BD1TX-1 BD1TX-1    新窗口
消息: APRS IGATE DIGI 144.6400MHz LM3D 13.1V
最新位置: 119°35'53" E 39°55'52" N (OM99TW)   
最近时间: 2023-03-28 01:34:29
最新传递路径: BD1TX-1>APLM3D,TCPIP*,qAC,T2TOKYO
数据包: 10
附加信息: 功率16W 天线高度98m 增益6dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
BD1TX-1直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BD1TX-2 BD1TX-2 4
2023-03-28 00:10:46
2023-03-28 01:26:21
43.22km 139° 2023-03-28 00:10:46 
BD1TX-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD1TX-3 BD1TX-3 1.72km 99° 2023-03-26 16:20:44.321
bd1tx bd1tx 1.42km 107° 2023-03-05 03:02:49.953
BI3QAM-R BI3QAM-R 1.12km 9° 2023-03-19 10:11:27.38
BD1TX-2 BD1TX-2 43.22km 139° 2023-03-28 01:26:21.166
呼号 距离 位置时刻
BD1TX-7 BD1TX-7 1.71km 97° 2023-03-26 16:19:37.234
BD1TX-8 BD1TX-8 1.60km 96° 2023-03-15 11:28:42.763
1 1 0.00km 360° 2023-03-02 03:12:46.118
BD1TX-9 BD1TX-9 13.77km 140° 2023-03-17 08:21:40.89
BD1TX-1 BD1TX-1