BA3QU 台站信息

BA3QU BA3QU    新窗口
消息: APRS iGATE of BA3RA 14.5V
最新位置: 114°29'33" E 38°4'38" N    
最近时间: 2021-12-02 02:32:29
最新传递路径: BA3QU>APET51,TCPIP*,qAC,BG2LBF
数据包: 1
附加信息: 功率9W 天线高度24m 增益9dB 方向9.0°
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BA3QU直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BD3QF-1 BD3QF-1 3 2021-12-02 00:48:23 2021-12-02 04:48:31 3.47km 92° 2021-12-02 00:48:23 
BH1TIX-10 BH1TIX-10 3 2021-12-02 02:41:11 2021-12-02 04:51:17 65.66km 35° 2021-12-02 02:41:11 
BA3QU当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3RYK-R BI3RYK-R 43.48km 265° 2021-11-08 20:57:44.419
BI3QXD-1 BI3QXD-1 10.47km 247° 2021-11-13 17:36:39.505
BH3QBH-1 BH3QBH-1 10.83km 151° 2021-12-01 12:08:15.168
BI3QMN-3 BI3QMN-3 7.27km 150° 2021-11-21 17:34:22.626
BA3QU-9 BA3QU-9 9.35km 127° 2021-11-25 08:39:03.526
BD3OZH-9 BD3OZH-9 7.74km 256° 2021-11-27 17:09:11.69
BG3PVL-1 BG3PVL-1 4.44km 236° 2021-11-30 17:53:28.156
BD3OZH-7 BD3OZH-7 4.47km 230° 2021-11-28 16:59:21.819
BD3OEW-8 BD3OEW-8 3.00km 316° 2021-11-13 15:25:19.753
BD3OJM-7 BD3OJM-7 5.17km 113° 2021-11-22 13:07:23.423
BI3ODE-1 BI3ODE-1 6.62km 98° 2021-11-18 19:53:16.532
BD3OU-9 BD3OU-9 42.82km 72° 2021-12-01 17:46:29.656
BI3OXY-1 BI3OXY-1 39.12km 179° 2021-11-27 12:33:12.438
呼号 距离 位置时刻
BG3PVL-N BG3PVL-N 22.25km 291° 2021-11-21 07:46:06.057
BI3QXD-2 BI3QXD-2 10.45km 247° 2021-11-13 17:37:48.576
BH3QBH BH3QBH 10.60km 148° 2021-11-14 14:39:20.305
BH3QBH-9 BH3QBH-9 10.02km 136° 2021-12-01 18:34:10.266
BD3OHU BD3OHU 16.17km 277° 2021-12-01 21:06:10.372
BD3OMK BD3OMK 8.41km 269° 2021-11-03 01:24:47.606
BG3PVL BG3PVL 4.59km 227° 2021-11-15 20:48:30.404
BD3OKU-7 BD3OKU-7 3.75km 192° 2021-11-17 09:08:11.485
BI3QMN-14 BI3QMN-14 4.41km 121° 2021-11-24 17:53:45.086
BD3QF-1 BD3QF-1 3.47km 92° 2021-12-02 04:48:31.784
BI3RYK-1 BI3RYK-1 19.55km 101° 2021-11-19 19:50:39.863
BI3PAA-9 BI3PAA-9 28.29km 41° 2021-12-01 10:05:17.641
BA3QU BA3QU