A65GJ-10 台站信息

A65GJ-10 A65GJ-10    新窗口
消息: RX only virtual iGate in test/A=000225
最新状态: This iGate is in test mode and will forward only A65GJ for a while
最新位置: 55°27'33" E 25°24'55" N (LL75RJ)   
最近时间: 2023-03-28 01:34:01
最新传递路径: A65GJ-10>APCNDG,TCPIP*,qAC,T2GYOR
数据包: 4
附加信息: 功率9W 天线高度49m 增益2dB 无方向性 海拔68.6m
设备: DG5OAW:carNET()
其他SSID:
A65GJ-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
A60AP-13 A60AP-13 2
2023-03-28 00:43:02
2023-03-28 01:43:01
2.34km 241° 2023-03-28 00:43:02 
A65GJ A65GJ 2
2023-03-28 00:03:02
2023-03-28 01:03:02
2.34km 241° 2023-03-28 00:03:02 
A65GJ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
VU3GEJ VU3GEJ 10.32km 232° 2023-03-28 01:51:51.061
A60DWC-13 A60DWC-13 2.34km 241° 2023-03-26 16:23:02.747
A65GJ A65GJ 2.34km 241° 2023-03-28 01:03:02.401
A62A-C A62A-C 21.21km 141° 2023-03-28 01:43:14.099
A62A-S A62A-S 21.21km 141° 2023-03-28 01:43:04.384
A65B-S A65B-S 48.07km 224° 2023-03-28 01:41:40.534
A65SD A65SD 46.90km 177° 2023-03-26 10:28:22.858
A65CB-A A65CB-A 29.09km 219° 2023-03-28 01:41:28.616
A65CB-S A65CB-S 29.09km 219° 2023-03-28 01:41:28.446
A61BN-10 A61BN-10 19.52km 181° 2023-03-28 01:43:07.827
A61BN-5 A61BN-5 19.48km 181° 2023-03-25 19:50:36.088
A67BW A67BW 23.25km 148° 2023-03-05 00:23:13.829
呼号 距离 位置时刻
A60AP-13 A60AP-13 2.34km 241° 2023-03-28 01:43:01.801
A60WARD A60WARD 2.34km 241° 2023-03-26 23:55:52.481
A62A-4 A62A-4 21.27km 141° 2023-03-07 00:45:20.97
A62A-R A62A-R 21.21km 141° 2023-03-28 01:39:34.974
A65B-B A65B-B 48.07km 224° 2023-03-28 01:41:50.578
A67GK-9 A67GK-9 44.29km 225° 2023-02-27 02:35:05.337
A67GK-10 A67GK-10 37.06km 224° 2023-03-28 01:37:59.912
A65CB-N A65CB-N 29.09km 219° 2023-03-21 06:43:48.965
A65SD-10 A65SD-10 36.71km 192° 2023-03-18 05:42:50.042
A61BN-7 A61BN-7 19.50km 181° 2023-03-28 01:40:43.628
A61BN-1 A61BN-1 19.33km 180° 2023-03-25 21:49:33.971
A65GJ-10 A65GJ-10