6N0KE 台站信息

6N0KE 6N0KE    新窗口
消息: 144.580MHz T000 R16k SvxLink by 6N0KE
最新位置: 127°40'49" E 37°54'24" N    
最近时间: 2022-01-23 20:20:21
最新传递路径: 6N0KE>APRS,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG
数据包: 123
设备: Unknown:Unknown()
其他SSID:
6N0KE当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
6K2KUD 6K2KUD 38.08km 317° 2021-12-29 12:03:04.452
HL2MDU-B HL2MDU-B 48.98km 205° 2022-01-22 19:11:56.399
DS2WTG DS2WTG 47.29km 211° 2022-01-16 14:50:28.934
HL2LYQ-S HL2LYQ-S 45.68km 175° 2022-01-18 08:34:19.36
DS1IWR-Y DS1IWR-Y 32.57km 172° 2022-01-03 13:53:16.727
6K2JEP-B 6K2JEP-B 10.78km 130° 2022-01-23 17:10:49.509
DS2YOX DS2YOX 41.12km 47° 2022-01-23 19:57:51.991
呼号 距离 位置时刻
DS2STC DS2STC 49.05km 212° 2021-12-25 14:14:33.208
HL2MDU-S HL2MDU-S 48.98km 205° 2022-01-22 19:11:46.412
HL2LYQ-B HL2LYQ-B 45.68km 175° 2022-01-18 08:34:29.417
DS1ILU DS1ILU 30.87km 239° 2022-01-14 20:36:03.635
DS1IWR DS1IWR 32.56km 172° 2021-12-28 03:15:58.385
6K2JEP-S 6K2JEP-S 10.78km 130° 2022-01-23 17:10:39.564
6N0KE 6N0KE